Vruchtgebruik


De juridische aspecten rond dit specifieke zakelijke recht
Opleiding Wetgeving en administratie 150556

Omschrijving

Vruchtgebruik is het recht om een roerend of onroerend goed te gebruiken dat aan iemand anders toebehoort of er de vruchten (huuropbrengst, intrest) van op te strijken. Het ontstaat meestal bij het overlijden van een persoon maar het vruchtgebruik kan ook aangekocht worden.

In deze opleiding krijgt u een totaalbeeld over vruchtgebruik:

 • Ontstaan van het vruchtgebruik
 • Inventaris en borgstelling
 • Vruchten van vruchtgebruik
 • Rechten en plichten van de vruchtgebruiker
 • Rechten van de blote eigenaar
 • Omzetting van vruchtgebruik in een bedrag of rente
 • Eigenlijk en oneigenlijk vruchtgebruik
 • Over welke goederen gaat het
 • Einde van het vruchtgebruik
 • Waarde van vruchtgebruik
 • Successierechten en vruchtgebruik
 • Het tontinebeding

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • eigenaars en beheerders van eigendommen zoals ocmw's, kerkfabrieken, congregaties, zorginstellingen, cohousingprojecten, ...
 • notarissen, advocaten
 • adviseurs
 • immobiliënsector
 • ...

Programma

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond dit specifieke zakelijke recht op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. De opleiding is interactief. De opleiding wordt doorspekt met concrete en praktische voorbeelden van mogelijke probleemsituaties gebaseerd op de ervaring van de docent. Er is steeds mogelijkheid tot vraagstelling.

Dhr. Danny De Schepper is Vrederechter in de provincie Oost-Vlaanderen (kanton Dendermonde-Hamme).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.