Voogdij


De juridische aspecten rond het thema Voogdij
Opleiding Wetgeving en administratie 110573

Introductie

Wanneer één van de twee ouders overlijdt zal de andere ouder het ouderlijk gezag van het kind verder uitoefenen. Wanneer beide ouders overlijden, dan zal de vrederechter een voogd aanduiden die deze taak aanvaardt.

De voogd neemt het toezicht op de minderjarige en het beheer van zijn goederen op zich. Vóór 2001 was het zo dat de voogd verantwoording moest afleggen bij de familieraad. Sinds de nieuwe voogdijwetgeving werd de familieraad afgeschaft en dienen de machtigingen verleend te worden aan de vrederechter.

Omschrijving

De voogdij kan vaak leiden tot delicate situaties, waarmee u als hulpverlener, politie, ... mogelijks in contact bent gekomen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de wetgeving rond de voogdij organiseert Escala een korte en praktijkgerichte opleiding. Tijdens deze opleiding wordt u wegwijs gemaakt in de belangrijkste wettelijke bepalingen en de meest voorkomende juridische problemen.

Dhr. Danny De Schepper, Vrederechter, geeft daarbij aan hoe u het best kan en moet reageren bij specifieke problemen.

Tijdens de opleiding is er voldoende ruimte voor vraagstelling en ervaringsuitwisseling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en ambtenaren die vaak in contact komt met vragen rond Voogdij en juridische conflicten hierrond, met name medewerkers van:

  • Politiezones
  • CAW's
  • OCMW's
  • sociale diensten
  • Openbare besturen en overheidsinstellingen

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond het thema Voogdij op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. Op het einde is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

Programma

  • Begin en einde van de voogdij
  • De organisatie van de voogdij - voogd en toeziende voogd
  • Werking van de voogdij: zorg voor de persoon en de goederen
  • Het vermogensbeheer en de machtigingsvereiste
  • De verantwoordingsplicht

Dhr. Danny De Schepper is Vrederechter in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (kanton Dendermonde-Hamme).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.