Uithuiszettingen


De procedure
Opleiding Wetgeving en administratie 120674

Omschrijving

De wetgever wil uithuiszettingen op een menselijk aanvaarbare manier laten verlopen. Hiervoor werden enkele controlemechanismen in de wet ingevoerd. Zo moet het OCMW tijdig verwittigd worden en moet ze ook tussenkomen om te voorkomen dat mensen op straat staan, zonder dak boven het hoofd.

Hierdoor kunnen sociaal werkers, medewerkers van het OCMW, politiemedewerkers, ... in aanraking komen met uithuiszettingen. Door de grote impact dat een uithuiszetting kan hebben op iemands leven is het van groot belang om correcte adviezen te geven aan burgers waar een uithuiszetting dreigt.

Deze opleiding richt zich dan ook naar de medewerkers die in contact kunnen komen met uithuiszettingen. We overlopen de huidige wetgeving en bespreken de aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden. Hierdoor kunt u juridisch correct advies geven aan personen waar een uithuiszetting dreigt, of aan personen die in een procedure van uithuiszetting verzeild zijn geraakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die beroepshalve in contact kunnen komen met uithuiszetting: sociaal werkers, ambtenaren van lokale besturen en OCMW's, medewerkers van politiediensten.

Programma

  • Wat is een uithuiszetting?
  • Welke wetgeving is van toepassing?
  • Welke procedure moet de verhuurder volgen?
  • Wat is de rol van het OCMW in deze procedure?
  • Veel voorkomende problemen in de praktijk
  • Hoe adviseren bij een uithuiszetting?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.