Tuchtprocedure politie in de praktijk


Wordt georganiseerd als interactieve webinar
Webinar Wetgeving en administratie 190490

Introductie

In deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u een tuchtprocedure voor politiediensten op een efficiënte manier kan begeleiden. De tuchtprocedure wordt chronologisch overlopen uitgelegd vanaf de kennisname van de mogelijke tuchtfeiten totdat de tuchtoverheid de beslissing neemt.

Er worden aandachtspunten en tips gegeven om procedurefouten uit de weg te gaan. Ook ten gronde leert de deelnemer waarmee rekening te houden bij het opstellen van de tuchtbeslissing (bewijs van de feiten – tuchtrechtelijke kwalificatie – strafmaat).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die in aanraking komen met de tuchtprocedure voor politiediensten: juristen en leden van de personeelsdienst van lokale politiezones en van de federale politie, advocaten.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

 1. Algemeen: de wettelijke bepalingen
 1. Bevoegde overheden
 • De gewone tuchtoverheid
 • De hogere tuchtoverheid
 • De tuchtonderzoeker
 1. Opstarten van de tuchtprocedure
 • Kennisname van de feiten
 • Verjaring en redelijke termijn
 • Samenloop van de tuchtprocedure met een strafprocedure
 • Onderzoek van de feiten en samenstellen tuchtdossier
 1. Opstellen inleidend verslag en verder verloop van de procedure
 • Inhoud inleidend verslag
 • Verweerschrift en hoorzitting
 • Voorstel van tuchtstraf, tuchtraad en beslissing
 1. Rechten van de politieambtenaar
 • Onpartijdigheidsbeginsel
 • Rechten van verdediging
  • Vermoeden van onschuld
  • Zwijgrecht
  • Bijstand
  • Hoorplicht
  • Getuigenverhoor
 1. De inhoud van de tuchtstraf
 • Bewijs van de feiten
 • Tuchtrechtelijke kwalificatie van de feiten
 • Strafmaat

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”
Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.
De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.
Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.
Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.
Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.
U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.
En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?
Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.
En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Meester Anthony Poppe is advocaat en partner bij Xirius Public, gespecialiseerd in het publiek recht. Zijn praktijk focust zich onder meer op ambtenarenrecht en lokale besturen. Hij begeleidt overheden en ambtenaren bij tuchtprocedures, voor de tuchtraad en vertegenwoordigt hen voor de Raad van State. Hij brengt theorie en praktijk samen in deze opleiding.