Tuchtprocedure politie in de praktijk

Introductie

In deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u een tuchtprocedure voor politiediensten op een efficiënte manier kan begeleiden. De tuchtprocedure wordt chronologisch overlopen uitgelegd vanaf de kennisname van de mogelijke tuchtfeiten totdat de tuchtoverheid de beslissing neemt.

Er worden aandachtspunten en tips gegeven om procedurefouten uit de weg te gaan. Ook ten gronde leert de deelnemer waarmee rekening te houden bij het opstellen van de tuchtbeslissing (bewijs van de feiten – tuchtrechtelijke kwalificatie – strafmaat).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die in aanraking komen met de tuchtprocedure voor politiediensten: juristen en leden van de personeelsdienst van lokale politiezones en van de federale politie, advocaten.

Programma

 1. Algemeen: de wettelijke bepalingen
 1. Bevoegde overheden
 • De gewone tuchtoverheid
 • De hogere tuchtoverheid
 • De tuchtonderzoeker
 1. Opstarten van de tuchtprocedure
 • Kennisname van de feiten
 • Verjaring en redelijke termijn
 • Samenloop van de tuchtprocedure met een strafprocedure
 • Onderzoek van de feiten en samenstellen tuchtdossier
 1. Opstellen inleidend verslag en verder verloop van de procedure
 • Inhoud inleidend verslag
 • Verweerschrift en hoorzitting
 • Voorstel van tuchtstraf, tuchtraad en beslissing
 1. Rechten van de politieambtenaar
 • Onpartijdigheidsbeginsel
 • Rechten van verdediging
  • Vermoeden van onschuld
  • Zwijgrecht
  • Bijstand
  • Hoorplicht
  • Getuigenverhoor
 1. De inhoud van de tuchtstraf
 • Bewijs van de feiten
 • Tuchtrechtelijke kwalificatie van de feiten
 • Strafmaat

Anthony Poppe is advocaat en partner bij Everest advocaten in Gent en Brussel. Zijn praktijk focust zich onder meer op ambtenarenrecht en lokale besturen. Hij begeleidt overheden en ambtenaren bij tuchtprocedures, voor de tuchtraad en vertegenwoordigt hen voor de Raad van State.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.