Tuchtprocedure politie in de praktijk

Opleiding Wetgeving en administratie 190490
NIEUW

Introductie

In deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u een tuchtprocedure voor politiediensten op een efficiënte manier kan begeleiden. De tuchtprocedure wordt chronologisch overlopen uitgelegd vanaf de kennisname van de mogelijke tuchtfeiten totdat de tuchtoverheid de beslissing neemt.

Er worden aandachtspunten en tips gegeven om procedurefouten uit de weg te gaan. Ook ten gronde leert de deelnemer waarmee rekening te houden bij het opstellen van de tuchtbeslissing (bewijs van de feiten – tuchtrechtelijke kwalificatie – strafmaat).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die in aanraking komen met de tuchtprocedure voor politiediensten: juristen en leden van de personeelsdienst van lokale politiezones en van de federale politie, advocaten.

Programma

 1. Algemeen: de wettelijke bepalingen
 1. Bevoegde overheden
 • De gewone tuchtoverheid
 • De hogere tuchtoverheid
 • De tuchtonderzoeker
 1. Opstarten van de tuchtprocedure
 • Kennisname van de feiten
 • Verjaring en redelijke termijn
 • Samenloop van de tuchtprocedure met een strafprocedure
 • Onderzoek van de feiten en samenstellen tuchtdossier
 1. Opstellen inleidend verslag en verder verloop van de procedure
 • Inhoud inleidend verslag
 • Verweerschrift en hoorzitting
 • Voorstel van tuchtstraf, tuchtraad en beslissing
 1. Rechten van de politieambtenaar
 • Onpartijdigheidsbeginsel
 • Rechten van verdediging
  • Vermoeden van onschuld
  • Zwijgrecht
  • Bijstand
  • Hoorplicht
  • Getuigenverhoor
 1. De inhoud van de tuchtstraf
 • Bewijs van de feiten
 • Tuchtrechtelijke kwalificatie van de feiten
 • Strafmaat

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 17/09/2020 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 25/03/2020 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 22/09/2020 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Meester Anthony Poppe is advocaat en partner bij Xirius Public, gespecialiseerd in het publiek recht. Zijn praktijk focust zich onder meer op ambtenarenrecht en lokale besturen. Hij begeleidt overheden en ambtenaren bij tuchtprocedures, voor de tuchtraad en vertegenwoordigt hen voor de Raad van State. Hij brengt theorie en praktijk samen in deze opleiding.