Tuchtprocedure lokale besturen in de praktijk

Opleiding Wetgeving en administratie 190491

Omschrijving

In deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u een tuchtprocedure voor lokale besturen (gemeente - OCMW - provincie) op een efficiënte manier kunt begeleiden.

De tuchtprocedure wordt uitgelegd vanaf de kennisname van de mogelijke tuchtfeiten tot het nemen van de beslissing door de tuchtoverheid. Er worden aandachtspunten en tips gegeven om procedurefouten uit de weg te gaan. Ook ten gronde leert u waarmee rekening te houden bij het opstellen van de tuchtbeslissing (bewijs van de feiten – tuchtrechtelijke kwalificatie – strafmaat).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die in aanraking komen met de tuchtprocedure voor lokale besturen in het Vlaamse Gewest: juristen en leden van de personeelsdienst van gemeentes, provincies, OCMW’s, algemene directeurs en adjunct-algemene directeurs, lokale mandatarissen, advocaten

Programma

1. Algemeen: de wettelijke bepalingen

2. Bevoegde overheden

 • De gemeente
 • Het OCMW
 • De provincie
 • De tuchtonderzoeker

3. Opstarten van de tuchtprocedure

 • Kennisname van de feiten
 • Verjaring en redelijke termijn
 • Samenloop van de tuchtprocedure met een strafprocedure
 • Onderzoek van de feiten en samenstellen tuchtdossier

4. Opstellen tuchtverslag en verder verloop van de procedure

 • Inhoud tuchtverslag
 • Verweerschrift en hoorzitting
 • Tuchtstraf
 • Beroep bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken

5. Rechten van de ambtenaar

 • Onpartijdigheidsbeginsel
 • Rechten van verdediging
 • Vermoeden van onschuld
  • Zwijgrecht
  • Bijstand
  • Hoorplicht
  • Getuigenverhoor

6. De inhoud van de tuchtstraf

 • Bewijs van de feiten
 • Tuchtrechtelijke kwalificatie van de feiten
 • Strafmaat

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen €180,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Anthony Poppe is advocaat en partner bij Everest advocaten in Gent en Brussel. Zijn praktijk focust zich onder meer op ambtenarenrecht en lokale besturen. Hij begeleidt overheden en ambtenaren bij tuchtprocedures, voor de tuchtraad en vertegenwoordigt hen voor de Raad van State.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.