Tuchtprocedure lokale besturen in de praktijk

Webinar Wetgeving en administratie 190491
NIEUW

Omschrijving

In deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u een tuchtprocedure voor lokale besturen (gemeente - OCMW - provincie) op een efficiënte manier kunt begeleiden.

De tuchtprocedure wordt uitgelegd vanaf de kennisname van de mogelijke tuchtfeiten tot het nemen van de beslissing door de tuchtoverheid. Er worden aandachtspunten en tips gegeven om procedurefouten uit de weg te gaan. Ook ten gronde leert u waarmee rekening te houden bij het opstellen van de tuchtbeslissing (bewijs van de feiten – tuchtrechtelijke kwalificatie – strafmaat).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die in aanraking komen met de tuchtprocedure voor lokale besturen in het Vlaamse Gewest: juristen en leden van de personeelsdienst van gemeentes, provincies, OCMW’s, algemene directeurs en adjunct-algemene directeurs, lokale mandatarissen, advocaten

Programma

1. Algemeen: de wettelijke bepalingen

2. Bevoegde overheden

 • De gemeente
 • Het OCMW
 • De provincie
 • De tuchtonderzoeker

3. Opstarten van de tuchtprocedure

 • Kennisname van de feiten
 • Verjaring en redelijke termijn
 • Samenloop van de tuchtprocedure met een strafprocedure
 • Onderzoek van de feiten en samenstellen tuchtdossier

4. Opstellen tuchtverslag en verder verloop van de procedure

 • Inhoud tuchtverslag
 • Verweerschrift en hoorzitting
 • Tuchtstraf
 • Beroep bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken

5. Rechten van de ambtenaar

 • Onpartijdigheidsbeginsel
 • Rechten van verdediging
 • Vermoeden van onschuld
  • Zwijgrecht
  • Bijstand
  • Hoorplicht
  • Getuigenverhoor

6. De inhoud van de tuchtstraf

 • Bewijs van de feiten
 • Tuchtrechtelijke kwalificatie van de feiten
 • Strafmaat

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 29/10/2020 10:00 12:00
vrijdag 30/10/2020 10:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Meester Anthony Poppe is advocaat en partner bij Xirius Public, kantoor gespecialiseerd in het publiek recht. Zijn praktijk focust zich onder meer op ambtenarenrecht en lokale besturen. Hij begeleidt overheden en ambtenaren bij tuchtprocedures, voor de tuchtraad en vertegenwoordigt hen voor de Raad van State.