Toepassing taalwet in bestuurszaken


De taalwet in de praktijk
Opleiding Wetgeving en administratie 160045

Introductie

In deze opleiding gaan we na wat de praktische gevolgen zijn van de taalwetgeving in bestuurszaken in het Nederlandse taalgebied.

Omschrijving

We bekijken zowel de gevolgen voor de diverse vormen intern taalgebruik, het onderling taalgebruik (ook voor gemeenten uit verschillende taalgebieden) als het extern taalgebruik zowel met rechtsonderhorigen van het eigen taalgebied (al dan niet anderstalig) als van een vreemd taalgebied.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

lokale overheden en diensten; bovenlokale diensten; federale overheden; ministeries van gemeenschappen en gewesten en diensten die afhangen van de gemeenschappen en gewesten.

Programma

Algemeen

 • Basis
 • Context
 • Taaldwang versus taalvrijheid
 • Toepassingsgebied  ratione personae
 • Systematiek en vocabularium van de taalwet bestuurszaken
 • Relevante bepalingen uit wetten en decreten
 • Relevante rechtspraak en adviespraktijk van de VCT
 • Gevolgen voor administratieve rechtshandelingen
 • Uitzonderingen en toegelaten meertaligheid
 • Sancties en toezicht
 • Relevante actoren (controle, advies, ...)

Extra

 • Afhankelijk van het profiel van de cursisten worden relevante topics toegevoegd aan de uiteenzetting

Intervisie & praktijk

 • Vraag en antwoord
 • Uitwisseling ervaringen deelnemers
 • Praktijkcasussen

Frank Judo maakt deel uit van de Regulatory Practice Group. Hij begeleidt ondernemingen en particulieren in hun juridische verhouding met de overheid binnen het ruime kader van het grondwettelijk recht en het bestuursrecht, met name in het domein van economisch administratief recht en publiek recht. Zijn praktijk omvat zowel advieswerk als procedure, met name voor het Grondwettelijk Hof en voor de Raad van State, met grote aandacht voor de preventieve werking van doordacht advies.

Frank Judo heeft onder meer uitgebreide ervaring met preventieve en curatieve adviesverlening aan bedrijven en overheidsinstanties over diverse aspecten van het aanbestedingsrecht.

Frank Judo publiceerde talrijke juridische bijdragen en geeft geregeld seminaries en lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen, onder meer over de taalwetgeving, de verdeling van bevoegdheden binnen de federale staat, en over aanbestedingsrecht.

Hij is licentiaat in de rechten van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven 1998), waar hij ook filosofie, moderne geschiedenis en kerkelijk recht studeerde. Hij is nog steeds vrijwillig medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de KU Leuven, waar hij assistent was tussen 1998 en 2004.

Frank Judo is partner bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick sinds 2008.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.