Salduz - wetgeving: praktische toelichting voor beëdigde tolken


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Salduz in de praktijk tolken.
Webinar Wetgeving en administratie 111168

Introductie

Wat betekent de Salduz-regelgeving en -rechtspraak praktisch en juridisch voor de tolken?

Omschrijving

In deze opleiding wordt duidelijk hoe de procedure praktisch in zijn werk gaat, voor welke valkuilen men aandacht moet hebben en op welke manier de rechtbank ten gronde de Salduz-procedure beoordeelt, alsook omgaat met problemen en/of onregelmatigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor beëdigde tolken.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Het leerprogramma van deze opleiding is als volgt ingedeeld:

1. Korte voorstelling

2. Ontstaan Salduz-wetgeving

 • Internationaal kader
 • Belgisch kader – toepassingen in België
 • Creëert Europa (rechts)onzekerheid?

3. Wetgevende bepalingen uitgelegd

Terminologie (bv. verdachte, verhoor, vrijheid van komen en gaan, recht op een eerlijk proces,…)

 • Verschillende categorieën aan de hand van de ‘Salduz-trap’
 • Bespreking per categorie
 • Categorie 1
 • Categorie 2
 • Categorie 3
 • Categorie 4
 • Betekenis van Salduz voor minderjarigen
 • Meer dan enkel bijstaan bij een verhoor

4. Valkuilen en remedies

 • Aantal voorbeelden
 • Oplossingen? Dossierkennis en kennis van de wet

5. Gevolgen indien de wet niet wordt nageleefd

6. Wat brengt de toekomst?

7. Uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Mr. Sarah Leysen is advocaat. Sedert de inwerkingtreding van de Salduz-wetgeving op 1 januari 2012 heeft de docent bijstand verstrekt in vele dossiers en dit zowel voor de lokale politie, de gerechtelijke politie, de Onderzoeksrechter als de Jeugdrechter.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.