Recht van natrekking, opstal en erfpacht


Optimaliseer het beheer van uw gronden
Opleiding Wetgeving en administratie 150348

Omschrijving

In België kan grond op drie manieren verworven worden: door de grond te kopen, door een recht van opstal of door een erfpachtrecht. Tijdens deze opleiding bespreken we de twee laatste mogelijkheden.

Recht van natrekking en opstal

Het opstalrecht is een uitzondering op het principe van het recht van natrekking. Door de natrekking worden gebouwen en beplantingen op grond geacht eigendom te zijn van de grondeigenaar.

Dit principe kan doorbroken worden door het recht van opstal. Dankzij de wet van 10 januari 1824 kan de opstalhouder tijdelijk gebouwen, werken of beplantingen in eigen eigendom hebben op de grond van iemand anders. De horizontale natrekking wordt dus doorbroken: de opstalgever blijft de eigenaar van de grond, de opstalhouder van het gebouw.

Recent werd deze oude wet aangepast: art. 1 van de opstalwet verduidelijkt nu volgende zaken:

 • Het opstalrecht kan ook gevestigd worden boven of zelfs onder de grond
 • Ook de vruchtgebruiker of erfpachter kan het opstalrecht vestigen

Ontdek tijdens deze intensieve, compacte en praktijkgerichte opleiding hoe deze alternatieve rechtsfiguur uw patrimoniumbeheer op een creatieve manier vorm kan geven.

Erfpacht

Het erfpachtrecht is een tijdelijk, onroerend en zakelijk recht om het volle genot te hebben over een onroerend goed, mits er een jaarlijkse vergoeding in geld of natura aan de eigenaar wordt gegeven. De minimumduur bedraagt 27 jaar, de maximumduur 99 jaar.

De erfpacht wordt geregeld in de oude Erfpachtwet van 1824. Toch is erfpacht ook op vandaag nog actueel. Deze juridische figuur biedt immers mogelijkheden tot fiscale optimalisatie.

Mogelijks biedt de erfpacht ook voordelen voor uw patrimoniumbeheer. Om erfpacht (juridisch) correct toe te passen en op te volgen, is een goede kennis van de wetgeving en rechtspraak essentieel. Tijdens deze opleiding ontdekt u deze juridische figuur op een toegankelijke en praktijkgerichte manier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus richt zich tot patrimoniumbeheerders van

 • lokale besturen
 • OCMW's
 • kerkfabrieken
 • zorginstellingen
 • ...

Programma

Deel 1: Recht van natrekking en opstal

1. Het recht van natrekking

 • Begrip
 • Gevolgen in de praktijk

2. Het opstalrecht

 • Begrip
 • Wettelijke basis
  • De opstalwet van 10 januari 1824
  • De recente wijziging van art. 1 Opstalwet en de gevolgen hiervan in de praktijk
 • Rechten van de opstalhouder
 • Verplichtingen van de opstalhouder
 • Einde van het opstalrecht

3. Casussen uit de praktijk en vragen van de deelnemers

Deel 2: Erfpacht

1. Wat is erfpacht? De essentiële kenmerken

 • In welke situaties kan erfpacht gevestigd worden?
 • De duurtijd van het contract

2. Hoe wordt de erfpacht gevestigd?

 • De erfpachtovereenkomst: bepalingen die latere discussies vermijden
 • Vestiging bij testament
 • De verkrijgende verjaring

3. De rechten van de erfpachter

4. De plichten van de erfpachter

5. Welke rechten behoudt de eigenaar?

6. Het einde van de erfpacht

7. Voorbeelden en casussen in de praktijk

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.