Praktijkschatting landeigendommen


Praktische toepassing specifiek gericht op landgoed
Opleiding Wetgeving en administratie 060512

Omschrijving

In uw functie wordt u geconfronteerd met waardebepalingen van landeigendommen.  Een juiste inschatting is een noodzaak. Over- en onderwaardering kunnen fataal zijn.

In deze lessenreeks wordt de nadruk gelegd op de juiste interpretatie van de diverse schattingselementen. Als inleiding worden de gebruikte schattingsmethodes toegelicht. U krijgt een inzicht in de verschillende factoren die de waarde van een onroerend goed kunnen beïnvloeden en u leert tevens een verslag op te maken met alle essentiële elementen.

U bezoekt één of meerdere onroerende goederen en verwerkt dit tot een schattingsverslag.  Deze worden in groep besproken.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar medewerkers in de openbare en lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen, ...

Voorkennis

U hebt al een basiskennis omtrent de waardebepaling van landeigendommen.

Programma

Algemene doelstellingen:

 • de verschillende waarden en de terminologie aanleren
 • inzicht verkrijgen in de marktwaarde van het vastgoed
 • inzicht verkrijgen in de berekening van onteigeningsvergoedingen
 • min- en meerwaarden van eigendommen kunnen herkennen en/of berekenen

Leerinhouden:

 • soorten waarden
 • waardebepalende factoren
 • vetusteit bepalen van landeigendommen
 • waardebepaling landeigendommen
 • verschillende schattingsmethodes
 • onteigening en onteigeningsvergoeding
 • schattingsverslagen kunnen opmaken

Dr. ir. Marcel Bogaerts

Ondervoorzitter KAVEX (Kamer van Vastgoed-Experten)

Voorzitter FEBEX (Federatie van Belgische Expertenverenigingen)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.