Overheidsaansprakelijkheid: ruimtelijke ordening en stedenbouw


Vermijd juridische verrassingen
Opleiding Wetgeving en administratie 150427

Omschrijving

Wat gebeurt er als de gemeente een fout begaat bij het geven van stedenbouwkundig advies? Het is duidelijk dat een foutief advies grote gevolgen kan hebben voor de betrokken burger of ondernemer. De schade die hierdoor ontstaan kan dan ook zeer hoog zijn.

In welke mate kan de vergunningverlenende overheid of ambtenaar aansprakelijk worden gesteld bij fouten? Wat is de rol van de notaris hierin en kunnen we fouten voorkomen of ons hiertegen indekken?

Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk antwoord op bovenstaande vragen.

We bekijken hoe fouten preventief kunnen vermeden worden, en wat de gevolgen rond aansprakelijkheid zijn als deze fouten toch voorkomen. Deze twee invalshoeken maken deze opleiding compleet om juridische verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot:

  • Ambtenaren ruimtelijke ordening, stedenbouw en GIS
  • Burgemeesters en schepenen
  • Notarissen en medewerkers uit notariskantoren
  • Landmeters
  • Leden Gecoro
  • Vastgoedexperten en bouwpromotoren
  • Studiebureau's met een link naar de overheid

Programma

We doorlopen samen volgend traject:

1. Waartegen worden in de praktijk de meeste fouten gemaakt?

Via verschillende cases uit de praktijk ontdekt u welke fouten er het meest voorkomen in de context van ruimtelijke ordening of stedenbouw. Zo komen volgende topics aan bod:

  • De onwettige vergunning
  • Het rooilijnplan bevat fouten
  • Een zone wordt verkeerd aangeduid (vb. woonzone ipv agrarisch gebied)

2. Hoe kan ik deze valkuilen ontwijken?

We onderzoeken hoe u er preventief kunt voor zorgen dat deze situaties zich niet voordoen. Dankzij een handige checklist ontvangt u hiervan een duidelijk overzicht.

 

3. Wat als er toch een fout gemaakt wordt?

Wat zijn de aansprakelijkheidsregels als er toch een fout gemaakt wordt door de gemeente? Kan de ambtenaar of de gemeente aansprakelijk worden gesteld, en wat zijn de voorwaarden hiervoor. We gaan ook na wat de rol van de notaris hierbij is.

Welke vergoeding kan gevorderd?

4. Hoe kunnen wij ons indekken tegen fouten?

Tot slot bekijken we de aansprakelijkheidsverzekering waarop lokale en regionale besturen een beroep kunnen op doen, mocht het toch fout lopen.

Mr. Leandra De Cuyper is advocate bij Publius. Zij is gespecialiseerd in diverse domeinen van het publiek recht, zoals overheidsaansprakelijkheid, woningkwaliteit en handelsvestigingen. Als advocate komt ze vaak in contact met dossiers inzake overheidsaansprakelijkheid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.