Organisatie sociale verkiezingen: verloop en aandachtspunten inclusief de nieuwe wet


Hoe de sociale verkiezingen correct laten verlopen
Opleiding Wetgeving en administratie 190324

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Alles wat een correct en eerlijk verloop van de sociale verkiezingen omhelst.

Introductie

Op gestelde tijdstippen dienen er sociale verkiezingen te worden georganiseerd.

Een goede voorbereiding garandeert een correct verloop.

Omschrijving

Het valt niet te ontkennen dat de wetgeving inzake sociale verkiezingen, zoals deze recent werd gewijzigd bij wet in voorjaar 2019, ingewikkelde materie is.

Op gestelde tijdstippen is het weer zo ver en de werkgevers en de werknemers moeten alles zelf organiseren zoals:

 • samenstellen van de kiezerslijsten
 • vaststellen van de kiescolleges

De sociale verkiezingen hebben een belangrijke impact op de personeelsleden en hun afgevaardigden en moeten daarom een correct en eerlijk verloop kennen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep van deze opleiding is:

 • enerzijds de medewerkers van organisaties voor wie deze verkiezingen alweer een tijdje terug in de tijd plaatsvonden
 • anderzijds de medewerkers die voor het eerst in hun loopbaan deze sociale verkiezingen mee helpen realiseren

Voorkennis

Er is geen bijzondere voorkennis vereist.

Methodologie

 • De twee leersessies vinden plaats op één dag
 • Er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide syllabus
 • Er is de uiteenzetting met overzichtelijke powerpointpresentatie
 • Daarnaast is er een interactief leergesprek

Programma

Komen uitgebreid aan bod:

 • wetteksten
 • toepassingsgebied
 • ondernemingsraad
 • comité preventie en bescherming
 • begrippen
  • werknemer
  • kaderleden
  • leidinggevend personeel
  • kiezers
  • kandidaten
  • mandaten
 • verkiezingsprocedure
  • elektronisch stemmen
  • verkozenen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

 • Overheid, social profit en vzw's: € 160 per persoon excl. BTW.
 • Profit: € 240 per persoon excl. BTW.
2019-324-1-OmschrijvingDocent-1.png

Dhr. Geert Dewulf

Ambtenaar, gewezen opleidingsdirecteur bij de federale overheid. Auteur van diverse werken inzake personeelsstatuten, inzonderheid het vakbondsstatuut.

Ervaringsdeskundige als leidinggevende bij verschillende personeelsdiensten van de de overheid (sectoren Defensie en Volksgezondheid). Gewezen gastdocent HoGent voor het vak personeelsmanagement. Free-lance opleider bij verschillende non-profit organisaties en bij overheidsdiensten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.