Opfrissing wegcode


Veilig op de baan voor alle weggebruikers
Opleiding Wetgeving en administratie 220184

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De actuele wegcode en veilig weggedrag heeft voor de deelnemers geen geheimen meer.

Omschrijving

Waarom is deze opleiding meer dan ooit noodzakelijk?

Er vinden dagelijks diverse verkeersongevallen plaats, dat zijn er telkens teveel met mogelijks weer menselijk leed tot gevolg. Als de kennis van de wegcode achteruit gaat voelen mensen zich mogelijk ook minder veilig op de baan. Tenslotte betekenen ongevallen waar werknemers bij betrokken zijn tijdens de werkuren of van- of naar het werk weer extra administratie voor de organisatie.

Wie deze opleiding volgt of laat volgen draagt zelf en voor onze gemeenschap een flinke steen bij tot een afname van het aantal vermijdbare ongevallen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Chauffeurs allerhande van besturen en de sociale profit: technische diensten, maaltijdbezorgers, ambulante zorgdiensten, enzovoort.

En dat niet enkel voor verplaatsingen met de auto, maar met alle andere mogelijke vervoersmiddelen zoals fietsen, e-bikes, bromfietsen, speed pedelecs, motorfietsen, steps, te voet, enz.

Methodologie

Iedere deelnemer zal op een interactieve manier betrokken worden in de les aan de hand van een aantal multiple choice vragen.

Door de mogelijke vraagstelling en interactie tussen de deelnemers, de docente en onderling zal er efficiënte kennisoverdracht geschieden. Want de expertise ligt bij ons allemaal.

Op deze manier zullen de kandidaten na afloop het inzicht hebben in en de regelgeving in de praktijk kunnen toepassen.

Programma

  • Heropfrissing wegcode.
  • Welke impact hebben de nieuwe vervoerstoestellen zoals steps, speed pedelecs electrische fietsen en dergelijke meer op het huidige verkeer?
  • Daarbij wordt de nadruk gelegd omtrent de correcte plaats van alle mogelijke vervoersmiddelen gaande van auto, fietsen, e-bikes, speed pedelecs, bakfietsen, motorfietsen, steps, enzovoort. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom, in fietsstraten, schoolomgevingen, zone 30, …
  • Welke gedragingen en voorrangsregels die daaruit voortvloeien ten opzichte van al deze verschillende weggebruikers wordt grondig onder de loupe genomen, want het niet naleven van deze regels leidt veelvuldig tot nodeloze aanrijdingen.
  • Doordat afleiding, snelheid, het niet dragen van de veiligheidsgordel, het rijden onder invloed en te beperkte zichtbaarheid in het verkeer nog al te vaak één van de grote oorzaken zijn om betrokken te geraken in een verkeersongeval  wordt de link gelegd naar preventief, veilig en zich zonder agressie verplaatsen in het hedendaagse verkeer.

Mevrouw Karin Verleysen is directrice Rijschool en experte Verkeer en Wegcode. Zij geeft regelmatig intern bij steden en andere organisaties opleidingen rond de Wegcode en veiligheid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.