On Demand Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (modules 1-4)

Webinar on demand Wetgeving en administratie 220049

Introductie

Escala biedt u via haar 'on demands' de mogelijkheid om onmiddellijk toegang te krijgen tot de informatie die u nodig heeft en deze op uw eigen tempo wenst door te nemen. Via deze on demand webinar kunt u terugkijken op de zeer gesmaakte online opleiding die dhr. Danny Deschepper, vrederechter, verzorgde in januari 2022 (zie reviews).

Deze on demand is zo ingedeeld dat u meteen gericht het topic kunt selecteren waar u nood aan heeft. Relevante vragen die inhoudelijk bijdragen werden ook behouden in de opname.

U krijgt bij aankoop van de ganse reeks gedurende 4 maanden toegang tot de inhoud. Zo heeft u ruim de tijd om alles door te nemen en desgewenst te hernemen. Naast de gemonteerde en bijgewerkte opnames van de sessie heeft u ook toegang tot de uitgebreide slides bij de opleiding die downloadbaar zijn. Bovendien is de docent ook beschikbaar voor vragen. Tot 4 maanden na aankoop kunt u deze via tine@escala.be bezorgen en worden deze eerstdaags beantwoord.

Deze on demand learning aankopen en opstarten doet u onderaan via de knop 'Schrijf in'.

Omschrijving

De Wet van 4 februari 2020 (in werking sinds 1 september 2021) heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

133 deelnemers mochten we reeds verwelkom in de 4 reeksen die reeds georganiseerd werden van deze opleiding (2020-2022).

De evaluaties schommelen tussen de 85,55% en 92,94%. De goede mix tussen regels en praktijk vanuit de ervaring van de docent wordt dus zeer gewaardeerd.

Deelnemers uit volgende sectoren:

 • steden en gemeenten, stadsontwikkelingsbedrijven, intercommunales, AGB's
 • provincies, POM's
 • regie der gebouwen, gewestelijke overheidsdiensten
 • nutsmaatschappijen, vervoersmaatschappijen
 • zorginstellingen, onderwijskoepels en -instellingen
 • politie
 • advocaten
 • landmeters en studiebureaus

Landmeters erkend voor 1/2e van de uren.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • 10u BIV
 • 9u Nationale Raad voor Landmeters-Experten

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, gaf deze opleiding met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten en de zeer praktische toepassing ervan aan de hand van tientallen voorbeelden die het concreet maken.

Programma

Deze opleiding omvat vier modules aan een voordeeltarief.

Deze vier modules kunnen ook apart gevolgd worden:

Module 1: basisprincipes (3u)

 1. Historiek, krachtlijnen, inwerkingtreding en overgangsbepalingen
 2. Algemene bepalingen over zakelijke rechten
 3. Publiciteit voor roerende en onroerende zakelijke rechten
 4. Bezit en verkrijgende verjaring
 5. Indeling van de goederen

Module 2: eigendom, mede-eigendom en vruchtgebruik (6u)

 1. Eigendom
 2. Recht van natrekking
 3. Gevonden zaken
 4. Afpaling en grensoverschrijding
 5. Mede-eigendom
  1. Definitie, voorwerp en duurtijd
  2. Rechten van partijen
  3. Plichten van partijen
  4. Tenietgaan
 6. Vruchtgebruik
  1. Definitie, voorwerp en duurtijd
  2. Rechten van partijen
  3. Plichten van partijen
  4. Tenietgaan

Module 3: opstal en erfpacht (3u)

 1. Historiek
 2. Het recht van natrekking (korte herneming van wat in module 2 uitgebreider wordt besproken)
 3. Het recht van opstal:
  1. Definitie en kenmerken
  2. Wijze van vestiging
  3. Duurtijd
  4. Rechten en plichten van partijen
  5. Tenietgaan
 4. Het recht van erfpacht:
  1. Definitie en kenmerken
  2. Wijze van vestiging
  3. Duurtijd
  4. Rechten en plichten van partijen
  5. Tenietgaan
 5. Besluit

Module 4: burenhinder (6u)

 1. Burenhinder
  1. Burenhinder ingevolge fout of nalatigheid
  2. Foutloze burenhinder
  3. Actiemogelijkheden: bemiddeling, verzoening of proces
 2. Gemene afsluiting (mandeligheid)
 3. Erfdienstbaarheden
  1. Algemene bepalingen
  2. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen (conventionele erfdienstbaarheden)
  3. Wettelijke erfdienstbaarheden
   1. Water
   2. Afstanden (lichten en uitzichten, beplantingen)
   3. Ingeslotenheid (recht van uitweg)

Prijsinfo

Deelname andere dan publieke sector of vzw's (studiebureaus, vrije beroepers, landmeters, advocaten, ...):

 • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een on demand module van 3 uur
 • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een on demand module van 6 uur
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 850 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.