Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (modules 1-4)

Opleiding Wetgeving en administratie 200446

Introductie

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd. Deze nieuwe wetgeving trad in werking op 1 september 2021.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

133 deelnemers mochten we reeds verwelkom in de 4 reeksen die reeds georganiseerd werden van deze opleiding (2020-2021).

De evaluaties schommelen tussen de 85,55% en 92,94%. De goede mix tussen regels en praktijk vanuit de ervaring van de docent wordt dus zeer gewaardeerd.

Deelnemers uit volgende sectoren:

 • steden en gemeenten, stadsontwikkelingsbedrijven, intercommunales, AGB's
 • provincies, POM's
 • regie der gebouwen, gewestelijke overheidsdiensten
 • nutsmaatschappijen, vervoersmaatschappijen
 • zorginstellingen, onderwijskoepels en -instellingen
 • politie
 • advocaten
 • landmeters en studiebureaus

Landmeters erkend voor 1/2e van de uren.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 18u BIV

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, zal deze opleiding interactief realiseren met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten op zich en de praktische toepassing ervan in het bijzonder.

Dit is een Escala opleiding dus interactie en praktische toepassing staan telkens weer centraal. Maar ook de nieuwe wetteksten worden minutieus overlopen en bestudeerd.

Programma

Deze opleiding omvat vier modules aan een voordeeltarief.

Deze vier modules kunnen ook apart gevolgd worden:

Module 1: basisprincipes (3u)

 1. Historiek, krachtlijnen, inwerkingtreding en overgangsbepalingen
 2. Algemene bepalingen over zakelijke rechten
 3. Publiciteit voor roerende en onroerende zakelijke rechten
 4. Bezit en verkrijgende verjaring
 5. Indeling van de goederen

Module 2: eigendom, mede-eigendom en vruchtgebruik (6u)

 1. Eigendom
 2. Recht van natrekking
 3. Gevonden zaken
 4. Afpaling en grensoverschrijding
 5. Mede-eigendom
  1. Definitie, voorwerp en duurtijd
  2. Rechten van partijen
  3. Plichten van partijen
  4. Tenietgaan
 6. Vruchtgebruik
  1. Definitie, voorwerp en duurtijd
  2. Rechten van partijen
  3. Plichten van partijen
  4. Tenietgaan

Module 3: opstal en erfpacht (3u)

 1. Historiek
 2. Het recht van natrekking (korte herneming van wat in module 2 uitgebreider wordt besproken)
 3. Het recht van opstal:
  1. Definitie en kenmerken
  2. Wijze van vestiging
  3. Duurtijd
  4. Rechten en plichten van partijen
  5. Tenietgaan
 4. Het recht van erfpacht:
  1. Definitie en kenmerken
  2. Wijze van vestiging
  3. Duurtijd
  4. Rechten en plichten van partijen
  5. Tenietgaan
 5. Besluit

Module 4: burenhinder (6u)

 1. Burenhinder
  1. Burenhinder ingevolge fout of nalatigheid
  2. Foutloze burenhinder
  3. Actiemogelijkheden: bemiddeling, verzoening of proces
 2. Gemene afsluiting (mandeligheid)
 3. Erfdienstbaarheden
  1. Algemene bepalingen
  2. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen (conventionele erfdienstbaarheden)
  3. Wettelijke erfdienstbaarheden
   1. Water
   2. Afstanden (lichten en uitzichten, beplantingen)
   3. Ingeslotenheid (recht van uitweg)

Prijsinfo

Deelname niet uit de publieke of social profit sector (studiebureaus, vrije beroepers, landmeters, advocaten, ...):

 • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag
 • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 850 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900)

Zeer interessante opleiding. Docent heeft de totaalopleiding 'Nieuw Goederenrecht' - 4 MODULES heel goed gebracht, met tal van voorbeelden uit de praktijk.

Marleen, Gemeentebestuur Zwevegem

Sterke lesgever met een stevige praktijkervaring waardoor deze vrij technische/complexe materie 'handen en voeten' kreeg. De lesgever legde alle aspecten van het goederenrecht logisch en begrijpelijk uit en gaf daarbij voorbeelden uit zijn praktijk als vrederechter. De opleiding was hierdoor zeer goed afgestemd op het doelpubliek. Een aanrader voor niet-juristen als introductie/algemene inleiding in het (nieuwe) goederenrecht.

Wouter Teerlinck, Agentschap Wegen en Verkeer

Ik heb reeds meerdere opleidingen gevolgd doorheen de jaren over oa. zakelijke rechten.

Het is de eerste opleiding waarbij ik zoveel heb opgestoken, omdat er oa. veel voorbeelden van de praktijk meegegeven worden die veel verduidelijken. Zeker een aanrader.

Declerck Ellen, sogent

Zeer duidelijk uitgelegd, met voorbeelden uit de praktijk, de cursus is opgedeeld in 4 delen waardoor er bij de belangrijke veranderingen wat langer kan stilgestaan worden.

Birgit Vermaesen, Attaché - commissaris bij Brussel Fiscaliteit

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.