Nieuw goederenrecht: burenrelaties (module 4)


Alle wetswijzigingen aan het nieuwe goederenrecht grondig toegelicht.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Alle wetswijzigingen aan het goederenrecht worden grondig toegelicht.

Omschrijving

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd.

Deze nieuwe wetgeving trad in werking op 1 september 2021.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Stafmedewerkers en diensthoofden in vzw's, steden, gemeenten en sociale huizen, intercommunales, medewerkers werkzaam in de sociale woonsector, enzovoort.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 6u BIV

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, zal deze opleiding interactief realiseren met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten op zich en de praktische toepassing ervan in het bijzonder.

Dit is een Escala opleiding dus interactie en praktische toepassing staan telkens weer centraal. Maar ook de nieuwe wetteksten worden minutieus overlopen en bestudeerd.

Programma

In het nieuwe boek goederenrecht werd een volledig nieuw hoofdstuk ingevoegd over 'burenrelaties'. Het is dit hoofdstuk dat integraal wordt behandeld op dag 4.   

Deze opleiding kan apart gevolgd worden maar het is aangeraden om voorafgaand 'module 1 Nieuw goederenrecht: algemene inleiding' te volgen.

Module 4

1. Burenhinder

a. Burenhinder ingevolge fout of nalatigheid

b. Foutloze burenhinder

c. Actiemogelijkheden: bemiddeling, verzoening of proces

2. Gemene afsluiting (mandeligheid)

3. Erfdienstbaarheden

a. Algemene bepalingen

b. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen (conventionele erfdienstbaarheden)

c. Wettelijke erfdienstbaarheden

i.   Water

ii.  Afstanden (lichten en uitzichten, beplantingen)

iii. Ingeslotenheid (recht van uitweg)

Deze opleiding is een onderdeel in de reeks over het nieuwe goederenrecht:

Schrijf in voor alle opleidingsonderdelen aan gereduceerd tarief!

Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (module 1-4)

Prijsinfo

Deelname niet uit de publieke of social profit sector (studiebureaus, vrije beroepers, landmeters, advocaten, ...):

  • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag
  • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag
  • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 850 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.