Nieuw goederenrecht: basisprincipes (module 1)


Het gewijzigde goederenrecht haarfijn toegelicht.
Mixed Via Web Wetgeving en administratie 200441
NIEUW

Omschrijving

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd. Deze nieuwe wetgeving treedt in voege op 1 september 2021.

Kortom: u wordt op de hoogte gebracht van het geheel en de finesses van het nieuwe goederenrecht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Stafmedewerkers en diensthoofden in vzw's, steden, gemeenten en sociale huizen, intercommunales, medewerkers werkzaam in de sociale woonsector, enzovoort.

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, zal deze opleiding interactief realiseren met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten op zich en de praktische toepassing ervan in het bijzonder. Dit is een Escala opleiding dus interactie en praktische toepassing staan telkens weer centraal. Maar ook de nieuwe wetteksten worden minutieus overlopen en bestudeerd.

Programma

Module 1

 1. Historiek, krachtlijnen, inwerkingtreding en overgangsbepalingen
 2. Algemene bepalingen over zakelijke rechten
 3. Publiciteit voor roerende en onroerende zakelijke rechten
 4. Bezit en verkrijgende verjaring
 5. Indeling van de goederen

Deze opleiding is een onderdeel in de reeks over het nieuwe goederenrecht:

U kunt voor alle opleidingsonderdelen ook inschrijven aan gereduceerd tarief.

Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (module 1-4)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 12/02/2021 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelname werknemers uit de publieke en de social sector:

 • € 100 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag.
 • € 200 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag.
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 500 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 600, = € 100 korting).

Deelname andere (studiebureaus, vrije beroepers, ...):

 • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag.
 • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag.
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 800 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900, = € 100 korting).