Nieuw goederenrecht: basisprincipes (module 1)


Het gewijzigde goederenrecht haarfijn toegelicht.

Omschrijving

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd. Deze nieuwe wetgeving trad in werking op 1 september 2021.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Stafmedewerkers en diensthoofden in vzw's, steden, gemeenten en sociale huizen, intercommunales, medewerkers werkzaam in de sociale woonsector, enzovoort.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, zal deze opleiding interactief realiseren met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten op zich en de praktische toepassing ervan in het bijzonder. Dit is een Escala opleiding dus interactie en praktische toepassing staan telkens weer centraal. Maar ook de nieuwe wetteksten worden minutieus overlopen en bestudeerd.

Programma

Module 1

  1. Historiek, krachtlijnen, inwerkingtreding en overgangsbepalingen
  2. Algemene bepalingen over zakelijke rechten
  3. Publiciteit voor roerende en onroerende zakelijke rechten
  4. Bezit en verkrijgende verjaring
  5. Indeling van de goederen

Deze opleiding is een onderdeel in de reeks over het nieuwe goederenrecht:

Schrijf hier in voor alle opleidingsonderdelen samen aan gereduceerd tarief.

Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (module 1-4)

Prijsinfo

Deelname niet uit de publieke of social profit sector (studiebureaus, vrije beroepers, landmeters, advocaten, ...):

  • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag
  • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag
  • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 850 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.