Modulaire opleiding sociale huur


Een stevige basiskennis omtrent sociale huur voor maatschappelijk werkers, medewerkers sociale huuractoren, enz.
Opleiding Wetgeving en administratie 190592

Introductie

Maatschappelijke en andere sociale werkers hebben nood aan een goede basiskennis omtrent de diverse aspecten van sociale huur. Zo kunt u uw dienstverlening nog optimaliseren ten bate van uw clienten, sociale huurders.   

Deze modulaire opleiding rond Sociale Huur bestaat uit vier verschillende modules.

Meer informatie per module via onderstaande links:

Elke module is afgestemd op de andere, maar kan zeker ook afzonderlijk gevolgd worden.

De kostprijs per module bedraagt € 100,00 (excl. btw).

Indien u zich inschrijft voor twee modules, dan betaalt u slechts € 180,00 (excl. btw), eventuele lunch inbegrepen.

Indien u zich echter wenst in te schrijven voor de vier modules, betaalt u slechts € 320,00.

U kent na deze modulaire opleiding het huurdecreet, de sociale huur regelgeving, het conformiteitsattest voor sociale woningen, het premiebeleid en de omgang met sociale huurders bij problemen en herstellingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Maatschappelijk werkers en andere medewerkers van het OCMW, CAW, Sociale Verhuurkantoren, steden en gemeenten, huurdersverenigingen en andere sociale organisaties
 • Andere geïnteresseerde sociale werkers en hulpverleners zijn even welkom

Methodologie

Kennisoverdracht door de docent, interactie tussen de deelnemers en de docenten en vele praktische cases gaan hier hand in hand. M.a.w. een goede mix van diverse leermethoden.

Programma

Module 1: Het huurdecreet toegelicht voor sociale werkers en woonactoren

Voor nieuwe contracten trad vanaf 1 januari 2019 de nieuwe regelgeving omtrent woninghuur in werking.

In deze sessie leert u vanuit de jarenlange praktijk van een advocaat die frequent huurdossiers behandelt:

 • de belangrijkste principes van woninghuur
 • met welke wijzigingen aan de huurwetgeving de huurders rekening moeten houden
 • wat belangrijk te weten is bij de begeleiding van huurders om problemen te voorkomen

Module 2: Sociale huurwetgeving

1. Wat is een huurovereenkomst?

 • Woninghuur wetgeving -wat is een huurovereenkomst volgens de wetgeving?
 • In welke staat moet het goed verhuurd worden?
 • Huurwaarborg
 • Opzegging overeenkomst door verhuurder - huurder
 • Andere opzeggingsmogelijkheden
 • Huurlasten?

2. Inschrijving sociale huisvestingsactoren?

 • toepassing kaderbesluit sociale huur
 • inschrijvingsvoorwaarden
 • toelatingsvoorwaarden
 • toewijzingsregels - SVK / SHM
 • afwijkingsregels

3. Verschillende cases vanuit praktijk

Module 3: Sociale huur: conformiteit & premiebeleid

Het conformiteitsattest kan één van de tools zijn om de structurele gebreken in woningen te verminderen.

 • Context van de woonkwaliteit in Vlaanderen
 • Wat is een conformiteitsattest?
 • Wegwijs in het technische verslag voor aanvraag conformiteit?
 • Wat is het belang van een conformiteitsattest?
 • Hoe kan met een conformiteitsattest aanvragen?
 • In 2020 worden meerder energiezuinige maatregelingen opgenomen in woningen

Dit resulteert in een aanpassing in het premiebeleid:

 • Woningkwaliteit in Vlaanderen via stimulerend beleid via diverse premiestelsels
 • Beleidsveld energie: welke acties zijn ondernomen in functie van Pact 2020?
 • Overzicht van het premiestelsel
 • Overzicht van de verschillende premies
 • Aanvraagprocedures rond de aanvragen
 • Projecten ter verbetering van de woningkwaliteit op lokaal niveau in functie van energiezuinige maatregelingen

Module 4: Sociale huur: omgaan met de sociale huurder bij problemen, herstellingen, ...

 • Overzicht wetgevend kader rond herstellingen in sociale huurwoningen
 • Beheer van appartementsgebouwen rond opvolging herstellingen
 • Casusbesprekingen / intervisie rond omgang met sociale huurders
 • Tips & tricks rond omgaan met sociale huurders

Prijsinfo

In deze modulaire opleiding kan voor elk deel apart worden ingeschreven.

 • De normale prijs per module bedraagt € 100,00 (excl. 21% btw)
 • Alle modules samen geeft dat dan: € 400,00 (excl. 21% btw)

Voor wie echter via deze weg voor het geheel intekent, voorzien we een korting van € 80 op de totaalprijs. Deze wordt dan € 320 (excl. 21% btw).

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 480,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Mter. Iftara Mohammad (regio Oost- en West-Vlaanderen)

2019-592-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

Mevr. Machteld Demeulenaere, directeur SVK sociaal verhuurkantoor Roeselare m.b.t. sociale huur.

Mter. Ilse De Geyter (regio Antwerpen, Brabant, Limburg) m.b.t. de huurwetgeving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.