Militair strafrecht


Wat als militairen strafbare feiten plegen?
Opleiding Wetgeving en administratie 160254

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus is onmisbaar voor al wie verantwoordelijkheid draagt voor de inzet van militairen of voor wie met militairen in aanraking komt, zowel als bestuurlijke of gerechtelijke overheid.

Programma

In deze cursus wordt ingegaan op het gebruik van geweld door het personeel van Defensie tijdens de uitvoering van zijn opdrachten, zowel op het nationale grondgebied, als buiten het nationale grondgebied, en dit buiten de situaties waarin het gebruik van geweld geregeld wordt door het recht der gewapende conflicten.

Bovendien omvat deze cursus de gedetailleerde studie van veel voorkomende misdrijven en de erop toepasselijke straffen of maatregelen, met inbegrip van de specifieke militaire straffen.

Zowel de misdrijven van het gewone strafwetboek (zoals verkrachting, diefstal en geweld) als die van het militair strafwetboek (zoals muiterij, desertie en insubordinatie, smaad) worden bestudeerd.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan inleidende begrippen (definities, bronnen en kenmerken, toepassingsgebied in tijd en ruimte) en de objectieve strafbaarheid van het feit (constitutieve elementen, verzwarende omstandigheden, strafbare poging, rechtvaardigingsgronden).

Na afloop van de cursus kan u de wettelijkheid van de inzet van militairen en van hun activiteiten beoordelen, alsook het kader waarin zij volgens de maatschappij moeten opereren en kent u de eventuele sancties, zoals vastgelegd in het militaire strafwetboek.

Een actuele en boeiende opleiding nu militairen meer en meer de regel worden in het straatbeeld.

Ilja Van Hespen is licentiaat in militaire en zeevaartwetenschappen, master handelsingenieur en doctorandus in de rechten en in de sociale en militaire wetenschappen. Hij is marineofficier, lid van het academisch personeel van de leerstoel Recht van de Koninklijke Militaire School en als onderzoeker in de rechten verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij vervult onderwijstaken in het academisch onderwijs in het grondwettelijk en administratief recht, het internationaal publiek en humanitair recht en het militair strafrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.