Kindermishandeling: signalen opvangen en correct doorverwijzen


Wat u zou doen als u geconfronteerd wordt met kindermishandeling?
Opleiding Wetgeving en administratie 141067

Omschrijving

Met kinderen werken kan een fantastische ervaring zijn. U helpt mee aan de ontwikkeling van het kind, en ziet het kind opgroeien. U kunt echter ook in contact komen met moeilijke en lastige situaties. In 2015 registreerde 1712 (het meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling) maar liefst 3.913 meldingen van kindermishandeling, zo'n 75 per week.

De kans dat u in contact komt met een kind dat mishandeld werd, is dus reëel. Daarom is het belangrijk dat je de eerste signalen en aanwijzingen op kindermishandeling goed kunt detecteren. Indien u deze kunt opvangen in een vroeg stadium, kan veel leed voorkomen worden. Daarnaast is het van belang om, bij een vermoeden van kindermishandeling, de correcte diensten te verwittigen, zodat het kind beschermd kan worden.

Hebt u al eens nagedacht wat u zou doen als u geconfronteerd wordt met kindermishandeling?

Tijdens deze opleiding willen we twee doelstellingen bereiken:

 • u krijgt een aantal tips hoe u signalen van kindermishandeling kunt ontdekken en interpreteren
 • u weet waar je naartoe kunt als u een vermoeden hebt van kindermishandeling

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Maatschappelijk assistenten
 • Scholen: leerkrachten, CLB's en directie
 • Professionelen die werken met jonge kinderen: kinderopvang: onthaalouders, verantwoordelijken kinderdagverblijven en begeleiders kinderdagverblijven, thuiszorgdiensten
 • Medewerkers sector jeugd, sport, jeugdverenigingen en speelpleinwerking

Bijkomende info

Cursisten van deze opleidingen toonden ook interesse in de opleiding rond het beroepsgeheim.

Meer informatie vindt u via deze link!

Programma

Deze opleiding kan ook geboekt worden op de (pedagogische) studiedag van de school

 

Luik 1: Hoe kan ik kindermishandeling herkennen?

 • Belang van vroegtijdig detecteren van kindermishandeling
 • Uiterlijke kenmerken bij het kind (vb. verwondingen, pijn, blauwe plekken,...)
 • Gedragingen van het kind: welke gedragingen kunnen wijzen op kindermishandeling?

Luik 2: Waar kan ik terecht als ik een vermoeden van kindermishandeling heb?

 • De sociale kaart:
  • Welke diensten bestaan er?
  • Wat zijn de taken en bevoegdheden van deze diensten?
 • Welke diensten moet ik contacteren in welke situatie

Mevrouw Marijke Vanthomme is

 • erkend bemiddelaarster onderwijs en familiezaken
 • bemiddelaarster integrale jeugdhulp
 • gewezen CLB medewerkster

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.