Jeugdrecht


Toegankelijk juridisch overzicht, ook voor niet-specialisten
Opleiding Wetgeving en administratie 100088

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kent u de belangrijkste wettelijke bepalingen, instanties, ... van het jeugdrecht.

Introductie

De opleiding Jeugdrecht geeft u een toegankelijk juridisch overzicht in de materie van het jeugdrecht. Hierdoor is deze opleiding een must voor iedereen die in contact komt met het jeugdrecht.

Omschrijving

Het jeugdrecht is een omvangrijke, complexe en snel evoluerende materie die zich uitstrekt over verschillende rechtstakken. Zo omvat het jeugdrecht zowel een burgerlijke kant als een strafrechtelijke kant.

Hierdoor is het niet makkelijk om een helder overzicht te verkrijgen van alle aspecten van het jeugdrecht. Deze opleiding biedt echter een toegankelijk juridisch overzicht, ook voor niet-specialisten. Dankzij een persoonlijke aanpak kunnen ook uw specifieke vragen behandeld worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De oprichting richt zich tot medewerkers of ambtenaren die in contact komen met jeugdbegeleiding, jeugdopvang en jeugdrecht: sociale diensten, jeugdbegeleiding, scholen, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Vrijwillige en gerechtelijke hulpverlening
  • Comités Bijzondere Jeugdzorg
  • Bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand
  • Afdwingbare pedagogische maatregelen door de jeugdrechter
 • Minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie:
  • In het kader van vrijwillige hulpverlening
  • In het kader van gerechtelijke hulpverlening
  • Positie van de ouders
 • Strafprocedure tegen minderjarigen
  • Schuld van de minderjarige
  • Straf voor de minderjarige
  • Procedure voor de Jeugdrechtbank
 • Decreet rechtspositie van de minderjarige in de rechtshulp: naar een volwaardig rechtstatuut voor de minderjarige
 • Minderjarigen als slachtoffer van een misdrijf
 • Minderjarigen in een burgerlijke procedure
 • Uitoefening van het ouderlijk gezag over de minderjarige
 • Omgangsrecht tussen een ouder een minderjarige
 • Onderhoudsbijdragen voor de minderjarige

Ruth Mortier (°Gent, 13/08/1979) behaalde op 5 juli 2002 de graad van licentiaat in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit Gent en is sinds 1 oktober 2002 advocaat aan de balie van Gent. Zij was medewerkster personen- en familierecht en jeugdrecht in de advocatenassociatie Storme-Leroy-Van Parys tot april 2010 en is thans in dezelfde sector werkzaam in de advocatenassociatie @vocatem te Merelbeke. Ze behaalde op 30 augustus 2006 het certificaat 'bijzondere opleiding in het jeugdrecht' georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, waardoor zij sedert 1 september 2006 als jeugdadvocaat op de lijst van de balie werd opgenomen en regelmatig bijstand verleent aan minderjarigen en hun ouders. Ze is tevens auteur van het boek 'Recht en Liefde, een schijnhuwelijk?' , dat werd uitgegeven bij Maklu in 2006 naar aanleiding van haar plechtige openingsrede voor de Orde van Advocaten te Gent in oktober 2006.

Ruth Mortier doceert tevens voor de Politieschool van Vlaams-Brabant, het opleidingsinstituut voor de private veiligheid Belinsec, en voor OFO, het opleidingscentrum voor de Federale Overheid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.