Intervisie vreemdelingenrecht voor juristen


Verdiep uw expertise
Opleiding Wetgeving en administratie 160221

Omschrijving

Escala wil met de intervisiemomenten vreemdelingenrecht een halfjaarlijks platform van expertise en ervaringsuitwisseling creëren tussen advocaten, juristen, gespecialiseerde medewerkers rond specifieke topics in het vreemdelingenrecht.

In tegenstelling tot de basisopleidingen die georganiseerd worden door diverse instanties betreft dit een zeer diepgaande en concrete opleiding waarin heel wat interessant rechtspraak wordt behandeld. Een opleiding voor gevorderden dus die meteen concrete argumenten levert en denkpistes opent.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze intervisiemomenten zijn voorbehouden voor

 • advocaten die actief zijn in het vreemdelingenrecht
 • juristen en medewerkers die professioneel actief zijn in het vreemdelingenrecht
 • NGO's en andere instanties die eerstelijnsbijstand bieden

Voorkennis

Voldoende kennis van de regelgeving en/of praktijkervaring hebben is een vereiste om zinvol deel te kunnen nemen aan deze intervisiemomenten. Deze zijn niet bestemd voor medewerkers die nog kennis moeten maken met het vreemdelingenrecht of het specifieke behandelde topic. De regelgeving, het kader, wordt wel geschetst maar dit op een summiere manier om meteen een niveau dieper te gaan via de rechtspraak en/of om wijzigingen in regelgeving en/of behandeling mee te geven.

Methodologie

Deze intervisiemomenten zijn geen eenrichtingsverkeer van docent naar de cursisten toe. Via dialoog, uitwisseling van goede praktijken en ervaren drempels, bespreking van verschillende visies en standpunten, ... bieden deze intervisiemomenten een concrete meerwaarde voor alle deelnemers in hun dagdagelijks werk.

Programma

Topic van de eerstvolgende sessie te Kortrijk op 6 maart 2018: nationaliteit

Verloop:

 • Inleiding door Mr Sylvie Micholt:
  • Kader van het topic
  • Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
  • Actuele rechtspraak
  • Schets van een aantal probleemstellingen
   • Voor nationaliteit: de aangepaste nationaliteitswetgeving (sedert 1 januari 2013) in de praktijk. Vele aanvragen worden om allerlei reden door het Openbaar Ministerie afgewezen. Welke tegenargumenten kunnen er gegeven worden?
 • Omschrijving bijkomende knelpunten via input van de deelnemers
 • Intervisie en ervaringsuitwisseling rond knelpunten
 • Afsluiting en netwerkdrink

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

Erkenning OVB aangevraagd (3 juridische punten)

 

Tot 40% korting op uw opleidingskost!

Bespaar als advocaat tot 40% op de prijs van uw opleiding met KMO-portefeuille. Dien uw aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding in. Meer informatie, registraties en aanvragen van uw subsidie op www.kmo-portefeuille.be

Meester Sylvie Micholt, advocaat bij advocatenkantoor Amistadlaw te Brugge met specialisatie vreemdelingenrecht, naast burgerlijik en strafrecht. Lid van de Commissie Vreemdelingenrecht bij de Orde van Vlaamse Balies, regelmatig gastspreker/docent inzake verschillende aspecten van het vreemdelingenrecht in het algemeen en het asielrecht in het bijzonder.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.