Huren en verhuren in de praktijk


Actualiteit omtrent huurdossiers
Opleiding Wetgeving en administratie 080544

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U krijgt een correct en volledig beeld van de evolutie in de huurprijzen en de factoren en oorzaken die daarin meespelen.

Voor makelaars die actief zijn in de verhuur zal deze analyse samen met een overzicht van gerelateerde problemen inzake verhuur zeker een meerwaarde betekenen.

Omschrijving

Dat huurprijzen op geregelde tijdstippen kunnen aangepast worden aan de evolutie van de levensduurte, de zogenaamde indexering, is een gekend gegeven. Rond deze aanpassingen bestaan uiteraard de nodige regels terzake, en zijn er formules om alles te berekenen.

Toch is het van belang om de evolutie van de huurprijzen niet enkel te verhalen op deze indexering, maar ook een interpretatie te kunnen geven hieraan. De vraag of huren nog steeds betaalbaar is, krijgt u ook van klanten in uw kantoor.

Als u de invloeden juist kan inschatten, bent u ook in staat uw klanten beter te informeren omtrent de huurprijzen.

Deze sessie behandelt de materie, en geeft de juiste inschattingsmethoden mee bij het interpreteren van evoluties in huurprijzen.

Daarnaast wordt ook kort stilgestaan bij de problemen die 'huren' met zich kan meebrengen voor u als makelaar.

Wellicht werd u ook al geconfronteerd met huurschade of wanbetaling. Als makelaar is het dan van belang zowel de rechten en plichten van de eigenaar als de huurder goed te kennen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars en medewerkers uit vastgoedkantoren.

Voorkennis

U hebt praktijkervaring met huurdossiers.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3 punten BIV

Programma

 • Indexering huurprijzen
  • Regels terzake
  • Aanpassing huurcontracten
  • Indexcijfers
 • Factoren in de evolutie huurprijzen
  • Evolutie grondprijzen en bouwkost
  • Wijziging huurwetgeving
  • Stadsverfraaiing en woonbeleid
  • Sociale huurders, migranten, ...
  • Hogere huur ter compensatie van rationeel energieverbruik
  • ...
 • Het Vlaamse Huurgarantiefonds: stand van zaken
 • Gevolgen
  • Stijging operationele kosten van de huurder
  • Invloed economische en financieel klimaat voor de huurder?
  • Invoering maximumprijzen?
  • ...
 • Kiezen voor huren?
  • Huurwaarborg
  • Huurschade
  • Rechten en plichten van de huurder en de eigenaar