Huisjesmelkerij


Hoe optreden tegen huisjesmelkerij?
Opleiding Wetgeving en administratie 120677

Omschrijving

Huisjesmelkerij kende een juridische evolutie. De wetgever was zich bewust van het maatschappelijk probleem dat ontstond door verhuurders die te hoge bedragen vroegen voor woningen die in een slechte staat zijn of die onveilig zijn. Hierbij wordt vaak misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van een persoon (vb. huisjesmelkerij in het kader van mensenhandel en mensensmokkel).

Aanvankelijk behandelde de Vreemdelingenwet het fenomeen "huisjesmelkerij". Door een wet van 2005 werd huisjesmelkerij als een autonoom misdrijf beschouwd (los van de vraag of de persoon een vreemdeling is).

Mogelijks komt u beroepshalve in contact met huisjesmelkerij: bent u sociaal werker, politie-inspecteur, ... en stelt u zich vaak vragen bij de situatie waarbij een burger of cliënt moet leven? Deze opleiding geeft u op een toegankelijke manier een inkijk in de problematiek van de huisjesmelkerij. U ontdekt wanneer we spreken over huisjesmelkerij, welke elementen het misdrijf moet bevatten (vb. onwettige of precaire administratieve toestand, misbruik van de kwetsbare positie, opzet, ...) en welke straffen  verbonden zijn aan huisjesmelkerij.

U kunt cliënten en burgers adviseren wat de mogelijkheden en procedures zijn die bestaan om huisjesmelkerij te bestrijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die beroepshalve in contact kunnen komen met huisjesmelkerij: sociaal werkers, ambtenaren van lokale besturen, medewerkers van politiediensten.

Programma

 • Wanneer spreken we van huisjesmelkerij
 • Constitutieve elementen van het misdrijf
  • Onwettige of precaire administratieve toestand of precaire sociale toestand van een persoon
  • Misbruik maken van de bijzondere kwetsbare positie van een persoon
  • Terbeschikkingstelling van een ruimte in strijd met de menselijke waardigheid
  • Het bijzonder opzet
 • Wetgeving van toepassing op huisjesmelkerij
 • De straffen en verzwarende omstandigheden
 • Mogelijkheden bij vaststelling van huisjesmelkerij
 • Aandachtspunten en tips bij vaststelling van huisjesmelkerij