Geluidshinder: inzicht, meting en regelgeving


De belangrijkste vorm van hinder aanpakken

Introductie

Geluidsoverlast is in Vlaanderen een groot probleem. Het wordt dan ook beschouwd als één van de belangrijkste vormen van hinder.

Geluidshinder kent dan ook verschillende vormen. Het kan gaan om een buur die zijn radio te luid zet, om bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken, evenementen en optredens, ...

Als handhaver, informatieverstrekker, administratie of beleidsmaker is het van groot belang dat u een specifiek geval van geluidshinder binnen een breder kader kan beoordelen en koppelen aan de juiste wetgeving. Daarna kunt u nagaan wat de gevolgen en de te volgen procedures voor dit specifiek geval zijn.

U wordt wegwijs gemaakt in de procedures van geluidsoverlast. U krijgt een duidelijk beeld van de meest voorkomende gevallen van geluidsoverlast, de wetgeving die hiervan van toepassing is en de procedures en gevolgen die deze geluidshinder met zich meebrengen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van openbare besturen die in contact komen met geluidshinder: politie, ambtenaren milieu, ruimtelijke ordening, handhavers.

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten en oplossingen rond geluidshinder op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. Op het einde is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

geluid-1-1_2017-12.jpg
geluidshinder-1-2_2017-12.jpg

Programma

Inleidende begrippen

 • Geluid en decibel (dB)
 • Oor en gehoorschade
 • Geluidshinder
 • Geluidsmeting

Regelgeving

 • Elektronisch versterkte muziek: vanaf 1 januari 2013: VLAREM
 • Dieren
 • Nachtlawaai
 • Burenhinder
 • Aanverwant misdrijven
 • Milieuvergunning
 • Melding
 • Handhaving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.