Gebruik van teksten, foto’s, video’s: wat met auteursrechten?


Een overzicht van alle intellectuele eigendomsrechten op zowel traditioneel artistieke als technische creaties
Opleiding Wetgeving en administratie 150290

Omschrijving

Teksten, foto's, afbeeldingen en andere soorten werken worden ongetwijfeld dagelijks gebruikt, ook in de non-profit sector, o.m. bij het downloaden van bestanden, verzamelen van gegevens, het aanmaken van een website, etc.

Houden organisaties en besturen echter voldoende rekening met het auteursrecht?

Het auteursrecht beschermt letterkundige creaties, afbeeldingen, foto's en kunstwerken. Naast de traditionele artistieke creaties kunnen ook meer technische creaties zoals computerprogramma's, databanken en gebruiksvoorwerpen auteursrechtelijke worden beschermd.

Als leek is het inderdaad moeilijk geworden om het bos door de bomen te zien. Er bestaan immers nog andere intellectuele eigendomsrechten waarmee bepaalde creaties, uitvindingen of investeringen wettelijk kunnen worden beschermd. Denk maar aan merken, octrooien, modellen, domeinnamen, etc.

Deze opleiding wil een antwoord bieden op een hele reeks praktische vragen rond  auteursrechten waarmee uw organisatie of bestuur dagelijks geconfronteerd kan worden. In eerste instantie wordt de Belgische Auteurswet (inmiddels ondergebracht in het nieuwe Wetboek Economisch Recht) besproken, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de relevante bepalingen voor het gebruik van teksten, foto's en afbeeldingen, o.m. ook op het internet. Daarnaast krijgt u tijdens de opleiding een duidelijk overzicht van de verschillende vergoedingssystemen en de beheersvennootschappen bevoegd voor het beheren van auteursrechten en het innen van vergoedingen (bv. SABAM, Scam, ASSUCOPIE, Reprobel, etc.). Tevens wordt stil gestaan bij de procedures die er bestaan in geval van schending van auteursrechten.

Tijdens de opleiding kunnen uw vragen behandeld worden.

Na deze opleiding krijgt u een duidelijk beeld wat mag en wat niet mag. Hierdoor kunt u juridische (onaangename) verrassingen in de toekomst vermijden.

Komt zeker ook summier aan bod in deze opleiding: auteursrechten en artificiële intelligentie (AI), zit in de herwerkte opleiding vanaf najaar 2023.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Openbare besturen en instellingen
 • Culturele instellingen en organisaties - bibliotheken - diensten toerisme - musea
 • Erfgoedinstellingen, kostbare (papieren) archieven
 • Scholen en onderwijs
 • Zorgsector
 • Communicatieondernemingen en departementen
 • enz.

Programma

 • Wat zijn auteursrechten?
 • Wat beschermt het auteursrecht en wat niet?
 • Zijn er formaliteiten die u moet verrichten?
 • Welke rechten hebt u als auteur?
 • Zijn er uitzonderingen?
 • Kunt u uw auteursrechten overdragen of in licentie geven?
 • Wat met auteursrechten en personeelsleden?
 • Wat met de auteursrechtelijke bescherming van teksten, afbeeldingen en foto's?
  • Principes:
   • Bestanden, afbeeldingen en foto's van het internet halen... wat nu?
   • Gebruik van foto's en het recht op afbeelding: toestemming van personen op de foto vereist?
 • De vergoedingssystemen en beheersvennootschappen voor auteursrechten op foto's, afbeeldingen en teksten
 • Wat in geval van schending van auteursrechten?
 • Wat met andere intellectuele eigendomsrechten (software, databanken, merken)?
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Sinds 2023 toegevoegd aan deze inhoudstafel: auteursrechten en artificiële intelligentie (AI)

Sander Vanderheyde is advocaat aan de Gentse balie en werkzaam bij Portelio, met vestigingen in Gent en Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in het handels- en economisch recht met een bijzondere nadruk op intellectuele eigendomsrechten. Hij is master in de rechten en behaalde eveneens het diploma van master in de intellectuele rechten. Hij verzorgde reeds verschillende seminars m.b.t. intellectuele eigendom (o.m. aan de Arteveldehogeschool en Hoge School West-Vlaanderen) en werkte onlangs mee als auteur aan de UNIZO Adviesgids "Hoe bescherm ik mijn naam en product".

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.