De watertoets


Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen

Introductie

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma, inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding heeft tot doel uw kennis up-to-date te houden omtrent de Watertoets.

Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen worden via cases toegelicht. Deze opleiding zal rekening houden met de meest recente wijzigingen. Alles wordt zo praktisch en interactief mogelijk gegeven.

Omschrijving

Ten gevolge van het decreet "Integraal Waterbeleid" moeten nieuwe vergunningen of attesten zoals de stedenbouwkundige vergunning, het ruimtelijk uitvoeringsplan en de milieuvergunning aan de watertoets worden onderworpen teneinde ongecontroleerde overstromingen of andere ongewenste schadelijke effecten te voorkomen.

In de meeste gevallen zijn het de gemeenten of steden die oordelen over de vergunningen en op die manier te maken krijgen met de watertoets.

Concreet worden volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Het afkoppelen van hemelwater van het DWA-tracé
 • De vertraagde afvoer van hemelwater volgens de drietrapsstrategie van 'vasthouden, bufferen en afvoeren'. Het gebruik van waterdoorlatende verhardingen is daarbij een belangrijke eerste stap.
 • In navolging van de Provinciale verordening van Vlaams Brabant worden ook bestaande overdekte constructies en verhardingen (gedeeltelijk) in rekening gebracht bij de dimensionering van infiltratie- en buffervoorzieningen.

Deze opleiding heeft tot doel uw kennis up-to-date te houden omtrent de Watertoets.

Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen worden via cases toegelicht. Deze opleiding zal rekening houden met de meest recente wijzigingen. Alles wordt zo praktisch en interactief mogelijk gegeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijken betrokken bij de evaluatie van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten
 • Verzekeringsverantwoordelijken
 • Architecten, vastgoedmedewerkers, verkopers, verhuurders

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

watertoets-1-1_2009-174.jpg

Programma

 • Situering en wetgevend kader
 • De watertoets: "watertoetsinstrument"
 • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • Watertoetsrichtlijnen voor vergunningsverleners
 • Praktische oplossingen en tools

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator werd. Sinds 2000 is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

Duidelijke uitleg over het topic met voldoende pauzes om de stof te laten bezinken en goede beschikbaarheid van het cursusmateriaal

Fiers Mathias, EPAS International

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.