Buitengerechtelijke vermogensbescherming via de zorgvolmacht: regelgeving en aandachtspunten in de praktijk


Aan de slag met meer inzicht

Introductie

Wanneer treedt de zorgvolmacht in werking? Wat bij conflicten met de lasthebber? Hoe zit het met een vertrouwenspersoon? Wordt de lasthebber gecontroleerd? Wat met specifieke rechtshandelingen zoals het verrichten van schenkingen of de opmaak van een testament? Ontvangt de lasthebber een vergoeding? Wat in geval van familiale onenigheid?

Na deze opleiding hebt u een goed overzicht van de algemene principes, de praktische uitwerking en de moeilijkheden. Op een praktische en interactieve manier worden de algemene beginselen, de uitwerking en de praktische issues uit de doeken gegaan.

Daarnaast wordt ook de rol van derden besproken, zoals het OCMW, Welzijnshuis, WZC, sociale diensten, … en is er ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers alsook uw vragen.

Zo bent u helemaal mee!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten, sociale diensten, zorgmedewerkers, bemiddelaars, ...

Programma

 • Ontstaansgeschiedenis & achtergrond
 • Onderscheid met gerechtelijke bescherming
 • Principes
 • Hoe een zorgvolmacht opstellen?
  • Wilsbekwaamheid
  • Schriftelijk
  • Onderhands vs notarieel
  • Aandachtspunten bij de redactie
 • De registratie
 • De lasthebber
 • Inwerkingtreding van de zorgvolmacht
 • Verloop in de dagelijkse praktijk
 • Einde van de zorgvolmacht
 • Zorgvolmacht en vermogensplanning
 • Valkuilen

Mr Jasper Bolle is advocaat aan de balie van Kortrijk en heeft daarnaast ook ervaring als gerechtelijk mandataris (schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator) en dit voor verschillende rechtbanken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.