Bestuurlijke maatregelen: een stand van zaken


Beter voorkomen dan genezen!
Opleiding Wetgeving en administratie 110899

Omschrijving

Tijdens deze uiteenzetting wordt ingegaan op de bestuurlijke maatregelen binnen het omgevingsrecht.

Het betreft:

 • het regularisatiebevel: bevel aan de vermoedelijke overtreder om de inbreuk of het misdrijf te beëindigen, de gevolgen ongedaan te maken en herhaling te voorkomen.
 • het stakingsbevel: bevriezing van de toestand op het terrein. De laatste jaren is dit één van de meest effectieve handhavingsinstrumenten gebleken en werd als het ware slachtoffer van zijn eigen succes. Vooral wat betreft de staking van het strijdig gebruik is er veel onduidelijkheid gerezen in de praktijk, evenals in de rechtspraak, hetwelk aanleiding heeft gegeven tot twee ministeriële omzendbrieven. Middels decreet werd de VCRO ook aangepast zodat het bekrachtigd stakingsbevel een schorsend effect heeft op de stedenbouwkundige vergunning.
 • de bestuursdwang: feitelijk handelen van bevoegde persoon om de overtreding te beëindigen, de gevolgen ongedaan te maken en herhaling te voorkomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van:

 • politiediensten
 • diensten omgeving, technische dienst, juridische dienst, huisvestigingsdienst van lokale, regionale en federale besturen
 • vastgoedpromotoren
 • architecten

Programma

1. Een situering van de bestuurlijke maatregelen in het ruimere handhavingskader

2. Het stakingsbevel

 • Wie kan de staking bevelen?
 • Tegen wie kan de staking bevolen worden?
 • Wanneer kan men staken, en moet men dan staken?
 • Wat moet in het PV van staking vermeld worden?
 • Bijkomende maatregelen
 • Draagwijdte van het stakingsbevel
 • Doorbreking van staking en administratieve geldboete
 • Mogelijke beëindiging van de staking
 • Hoe een PV van staking opmaken
 • Actua in regelgeving en rechtspraak
 • ...

3. Het regularisatiebevel (geïntegreerd besproken cfr supra)

4. Bestuursdwang (geïntegreerd besproken cfr supra)

Alle thema's worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zodat de complexe materie op een zo duidelijk en aangenaam mogelijke manier wordt uiteengezet.

Tijdens de uiteenzetting wordt er voldoende ruimte voor vraagstelling en interactief debat voorzien.

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan o.m. omtrent het stakingsbevel.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.