Berekenen van huurprijzen voor sociale woningen


Overzicht van de regelgeving
Opleiding Wetgeving en administratie 090414

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan u, door de praktische tips en duidingen, zelf veel beter de berekening van huurprijzen duiden en uitvoeren.

Introductie

Bij sociale woningen is sedert 2008 een andere berekeningsmethode van kracht voor de huurprijs. Deze prijs wordt bepaald door het netto belastbaar inkomen van de huurder en de kwaliteit van de woning. Dit systeem zou de zwakste sociale huurder ten goede moeten komen en vormt nu ook een transparanter systeem inzake huurprijsberekening.

Bovendien wordt door dit systeem de betaalbaarheid van de huurwoningen gegarandeerd, althans in theorie.

Daarenboven zijn er ook kortingsmogelijkheden en minimumprijzen voor studio's en woningen met meerdere slaapkamers ingevoerd.

Omschrijving

Hoe dit echter allemaal in de praktijk loopt en hoe precies die huurprijsberekening in elkaar zit, is een andere vraag.

In deze sessie krijgt u een duidelijk overzicht van de regelgeving, zoals bij lokale besturen de reglementen van toewijzing, regelgeving mbt subsidies voor stadsrenovatie, transitwoningen, etc.

Aan de hand van concrete oefeningen wordt de huurprijsberekening ook uitgelegd. Hierbij wordt de berekening toegelicht die van kracht is voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, dewelke soms ook in gemeenten wordt gebruikt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers sociale huisvesting, lokale besturen, die instaan voor sociale woningen.

Voorkennis

U hebt praktijkervaring binnen de sociale huisvestingsdienst, of u bent bezig met de verhuur van sociale woningen.

Programma

Inleiding en duiding van de wetgeving

  • Beschrijving sociale huurwoning
  • Vergelijking met vroegere wetgeving
  • Stand van zaken

Praktisch: elementen in de huurprijsberekening

  • Aanvraagvoorwaarden
  • Toekenningsvoorwaarden
  • Premiebedrag
  • Toepassingsgebeid en begunstigden
  • Mogelijkheden van subsidiëring (woning, lening, etc.)
  • Voorwaarden inzake gezinsinkomen en gezinssamenstelling
  • Voorwaarden inzake het bezig van onroerend goed

Oefening

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.