Als overheid meer inschrijvers krijgen bij aanbestedingen


Aspecten die bij de opmaak van een bestek kunnen vereenvoudigd worden
Opleiding Wetgeving en administratie 110255

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een praktisce kijk gekregen die u kan helpen om het bestek zo op te maken dat het voor de inschrijvers haalbaar wordt om in te tekenen.

Omschrijving

Bij het uitschrijven van bestekken en lastenboeken moet met de betreffende regelgeving inzake overheidsopdrachten rekening gehouden worden. Terwijl het enerzijds de bedoeling is om met een uniforme wetgeving de opmaak ervan te vereenvoudigen, blijkt vaak dat het uitgewerkte resultaat behoorlijk complex is en niet altijd coherent in de opbouw. Het gebrek aan duidelijke structuur en overmatige tekstgegevens hebben dikwijls tot gevolg dat het aantal inschrijvers op de opdracht vaak beperkt blijft.

Deze korte opleiding focust op deze praktische kant van de zaak: welke aspecten bij de opmaak van een bestek kunnen vereenvoudigd worden? Wat is al dan niet van toepassing, etc. Het resultaat moet zijn dat u bij bestekken beter kan rekening houden met de beoogde transparantie, en u de overheidsopdracht zo  uitschrijft dat het aantal inschrijvers vergroot.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar medewerkers binnen lokale en openbare besturen, en andere non-profit instanties, die bezig zijn met het uitschrijven van overheidsopdrachten.

Voorkennis

Deze opleiding is een praktisch vervolg op de Escala - opleiding "Basis wetgeving Overheidsopdrachten". We vragen dan ook van de deelnemers voorkennis inzake de regelgeving Overheidsopdrachten.

Programma

 • Inleiding
 • Overheidsopdrachten
  • Overzicht soorten opdrachten
  • Verschillende gunningwijzen
  • Voorbereidende fase
 • Opmaak van een bestek
  • Structuur van het bestek
  • Administratieve gegevens
  • Reglementair deel
  • Contractuele bepalingen
  • Technische minimumvoorwaarden
  • Model offerteformulier
  • Verplichte en facultatieve vermeldingen
  • Standaardteksten
 • Hoe een overheidsopdracht eenvoudiger opstellen?
  • Coherentie
  • Overbodige weglaten
  • Valkuilen
  • Tips & tricks
  • ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.