Afbakening van terreinen en rooilijnen

Opleiding Wetgeving en administratie 100218

Omschrijving

Onnauwkeurige eigendomsgrenzen leiden voortdurend tot conflictsituaties tussen de betrokken partijen.

Een tegensprekelijke afbakening vastgelegd in een degelijk plan kan hieraan verhelpen. Tussen particulieren kan een afpaling een oplossing bieden, bij de grens met openbare domeinen worden rooilijnen vastgesteld en verzameld in rooilijnplannen.

De grens met diverse wegen moet echter geregeld aangepast worden om tal van redenen: nieuwe en veiliger tracés, andere inplanning van aangrenzende percelen, ruilverkavelingen ...

Hoe dit wettelijk verloopt en wat de juridische gevolgen zijn, wordt tijdens deze sessie uiteengezet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar gemeenteambtenaren, medewerkers lokale besturen en openbare besturen met basiskennis openbaar wegenrecht.

Voorkennis

Geen

Programma

Inleiding : historiek situering en afbakening

Deel 1 - Definities en begrippen

 • soorten eigendommen
 • soorten wegen
 • rooilijn en rooilijnplan

Diverse af te bakenen terreinen:

 • private eigendommen onderling
 • private eigendom en openbaar domein
 • private eigendom en privaat domein
 • domeingoederen onderling

Deel 2 - regelgeving en bevoegdheden

 • diversiteit in regelgeving - van lokale gebruiken tot de Vlaamse codex ruimtelijke ordening
 • diversiteit in bevoegdheden
 • diversiteit in aanpak

Deel 3 - betwistingen en bewijzen

 • Betwistingen en bewijzen rond deze eigendomsgrenzen
 • vergoedingsmogelijkheden

Besluit

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be