Actua omgeving: het nieuwe pachtdecreet


Opportuniteiten en aandachtspunten voor publieke overheden en vzw's

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bekomt een grondige inzicht in:

 • De nieuwe pachtwetgeving
 • Er wordt tevens gelinkt met de reeds gewijzigde Waalse wetgeving
 • De complexe regelgeving omtrent landbouwgronden
 • U krijgt het typische pachtrecht-vakjargon mee

Omschrijving

In deze intensieve cursus wordt u ondergedompeld in alle aspecten van de nieuwe pachtwetgeving.

Na deze opleiding vindt u uw weg in deze complexe regelgeving omtrent landbouwgronden en heeft u het typische vakjargon onder de knie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale en regionale overheden, intercommunales, IGS'en, autonome gemeentebedrijven en vzw's zijn de hoofddoelgroep van deze opleiding.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • 3u BIV
 • 3u Nationale Raad voor Landmeters-Experten

Methodologie

De ervaren docent hanteert de leermethode van kennisoverdracht omtrent de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak gecombineerd met vraag en antwoord, interactie met de deelnemers.

Programma

 • Toepassingsgebied van de pachtwet
 • De pachtovereenkomst
  • Aanvang, duur, beëindiging en opzegmogelijkheden
   • Pachtontbinding
   • Pachtprijs
  • Rechten en plichten pachter en verpachter
  • Pachtoverdracht en onderpacht
   • Voorkooprecht
 • Verpachting door lokale besturen
 • Verpachting door andere actoren / vzw's
 • Alternatieven voor pacht?
 • Problemen
  • Bewijzen van het bestaan van een pacht
  • De ontwijking van de pachtfiguur
  • Gerechtelijke procedure
 • Naar een Vlaams pachtdecreet? Wat biedt de toekomst mogelijk?
 • Uw vragen

Het programma werd opgesteld in overleg met een lokaal bestuur om maximaal aan de vragen en noden tegemoet te komen.

Stefaan Desrumaux is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, pachtrecht, landbouwgronden, burenhinder, leegstand,...). Hij is tevens actief in de praktijkgebieden milieurecht en stedenbouw.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.