VERKEERSONGEVALLEN: Basisprincipes inzake schadegevallen - VANDALISME, DIEFSTAL VLUCHTMISDRIJF en TERRORISME: verzekeringsaspecten


Interactieve webinar!
Opleiding Verzekeringen 190464

Omschrijving

Dagelijks worden politiemedewerkers geconfronteerd met verkeersongevallen. Het is van groot belang dat men zich bewust is van het belang van een correcte en neutrale registratie van de feiten gezien de belangrijke impact hiervan op het burgelijke luik (vergoeding van de schadelijdende partij) en het mogelijke strafrechtelijke luik (veroordeling van de schadeveroorzaker).

Ook bij feiten als vandalisme, diefstal, vluchtmisdrijf en terrorisme is een degelijk basisinzicht in de verzekeringstechnische afhandeling en de samenloop van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aspecten bijzonder relevant om de getroffen burger adekwaat te woord te staan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Politiemedewerkers (lokale politie), medewerkers verkeerspolitie (federale politie)

Methodologie

Aan de hand van de combinatie tussen theoretische toelichting en een aantal praktijkvoorbeelden worden politiemedewerkers vertrouwd gemaakt met de materie.

Programma

I. Verkeersongevallen : Basisprincipes schadegevallen

1. De fases in een schadebehandeling

de aangifte (EAF / PV) - de hulpverlening (bijstand) - de schadevaststelling (expertise) - de schaderegeling (minnelijk of gerechtelijk) - de uiteindelijke vergoeding (betaling)

2. De burgerlijke en strafrechtelijke aspecten

de soorten aansprakelijkheid - de (wettelijk verplichte) BA-verzekering en de rechtsbijstandsverzekering

3. De minnelijke en gerechtelijke vaststelling van de aansprakelijkheid

wie stelt de aansprakelijkheid vast ? (principes van gemeen recht - conventies) - de rol van de PdK - de rol van de politierechter - de procedure bij verkeersongevallen

4. De normale schaderegeling in gemeen recht en de schaderegeling via conventies

de vergoeding van de zwakke weggebruiker - de RDR-conventie (voertuigschade) - andere conventies

5. De schaderegeling via eigen zaak-of persoonverzekeringen

de cascoverzekeringen (voertuigen - vervoerde goederen) - de ongevallenverzekeringen - de ziekteverzekeringen - de overlijdensverzekeringen

6. De neutraliteit van politionele diensten inzake aansprakelijkheidsvaststelling

de opmaak van het PV - de opmaak of begeleiding bij de opmaak van het EAF

II. Vandalisme, diefstal, vluchtmisdrijf en terrorisme : verzekeringsaspecten

1. Schadegevallen waarbij strafrechtelijke feiten ten grondslag liggen

hoe gaan verzekeraars hier mee om ? (de verzekerde is dader - de verzekerde is slachtoffer)

2. Vandalisme

in de motorrijtuigverzekering - in de brandverzekering

3. Diefstal (of poging tot diefstal)

in de motorrijtuigverzekering - in de brandverzekering

4. Vluchtmisdrijf

in de motorrijtuigverzekering - in de brandverzekering (zaakverzekeringen) - in diverse persoonsverzekeringen

5. Terrorisme

in de motorrijtuigverzekering - in de brandverzekering (zaakverzekeringen) - in diverse persoonsverzekeringen

Guy Schepens

Lic. in de staats- en bestuurswetenschappen

Spec. Lic. in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek

Verzekeringsmakelaar - Pensioenadviseur

Docent verzekeringstechniek en verzekeringsmanagement