Arbeidsongevallenverzekering voor de publieke sector


De regelmentering
Opleiding Verzekeringen 060484

Omschrijving

In ons rechtsysteem worden de arbeidsongevallen en de weg- werkongevallen geregeld door de wetten van 10 april 1971 voor wat de private sector betreft en die van 3 juli1967 voor wat de publieke sector betreft.

Deze dualiteit en verschillende behandeling van arbeidsongevallen met lichamelijke schade in functie van de private of publieke sector is historisch gegroeid en bestaat tot op heden.

Er werd echter onder stimulans van het Arbitragehof, een kentering tot stand gebracht door de wet van 17 mei 2007 die de wet van 3 juli 1967 ingrijpend heeft gewijzigd met het oog op het doen verdwijnen van de discriminaties tussen beide wetten.

Het laatste wetgevende initiatief streeft dus duidelijk naar de harmonisering van beide wetgevingen.

In deze opleiding bestuderen we het bestaande systeem in de openbare sector zoals deze wordt geregeld door de wet van 3 juli 1967 zoals gewijzigd door de wet van 17 mei 2007 zonder even wel de gelijkenissen en de resterende verschillen met de wet van 10 april 1971 uit het oog te verliezen.

Zoals gezegd wordt de nadruk gelegd op de reglementering terzake in de openbare sector. Om een coherent inzicht te krijgen, wordt deze opleiding gegeven in twee sessies waarbij tijdens de eerste voornamelijk een theoretische inleiding zal worden gegeven en de tweede meer aan praktijkgevallen zal gewijd zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Federale besturen en andere rijksdiensten met Rechtelijke Macht
 • Instellingen van openbaar nut onder gezag van Staat en autonome overheidsbedrijven
 • Besturen van gemeenschappen en gewesten
 • Onderwijsinrichtingen georganiseerd door gemeenschappen en gewesten
 • Gesubsidieerde onderwijsinrichtingen
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Instellingen van openbaar nut van gemeenschappen en gewesten incluis van gemeenschappelijke gemeenschapscommissie of Franse gemeenschapscommissie
 • Provincies, de gemeenten, de intercommunales, de agglomeraties en federaties van gemeenten
 • Federale politie, de algemene inspectie van de Federale politie en de Lokale politie en de korpsen van de Lokale politie (wet van 22/12/2003)
 • Bedienaars van erediensten
 • Universitaire instellingen

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist - praktijkervaring met deze materie is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een zicht op de reglementering inzake arbeidsongevallenverzekering en ziet u hoe dit inpasbaar is binnen de publieke sector.

Programma

Sessie 1

 • De wet van 3 juli 1967 zoals gewijzigd door de wet van 17 mei 2007 en uitvoerende besluiten: inleiding en structuur
 • Op wie is deze wet van toepassing
 • Wat is een arbeidsongeval?
 • Wat is een woon/werkongeval

Sessie 2

 • Rechtsspraak en toetsing van de theorie aan praktijkgevallen
 • Uitstippeling van tendensen en probleemgevallen
 • Welke vergoedingen in geval van overlijden, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 28/04/2020 09:30 12:30
dinsdag 28/04/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/06/2020 09:30 12:30
dinsdag 09/06/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Rudi Claeys is jurist, en heeft zich gespecialiseerd in bouw- en technische verzekeringen, en in de wetgeving rond overheidsopdrachten. Hij verzorgde al meerdere interne en open opleidingen voor ESCALA en staat ook in voor adviesverlening bij praktische uitwerkingen van overheidsopdrachten.