Arbeidsongevallenverzekering voor de publieke sector


De regelmentering
Opleiding Verzekeringen 060484

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een zicht op de reglementering inzake arbeidsongevallenverzekering en ziet u hoe dit inpasbaar is binnen de publieke sector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Publieke sector

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist - praktijkervaring met deze materie is een pluspunt.

Programma

Sessie 1

 • De wet op arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar het werk (publieke sector):
  • Op wie is deze wet van toepassing?
  • Wat is een arbeidsongeval?
  • Wat is een woon/werkongeval?
  • Wat is een beroepsziekte?

Sessie 2

 • Hoe verloopt de procedure?
 • Welke vergoedingen zijn er in geval van overlijden, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid?
 • Aspecten uit het ambtenarenrecht
 • Aspecten uit het verzekeringsrecht
2006-484-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Emmanuel Jacubowitz

Emmanuel Jacubowitz is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, met een bijzondere focus op het ambtenarenrecht.

Hij is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1999.

Ten slotte, is hij ook nog erkend bemiddelaar in burgerlijke, handels-, sociale en bestuurszaken en lid van de Commissie voor de tuchtregeling van de Federale Bemiddelingscommissie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.