Woningkwaliteit : plaatsbeschrijvingen


De opmaak, inhoud en onderdelen van de plaatsbeschrijving

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding heeft tot doel de nodige basiskennis aan te reiken betreffende plaatsbeschrijvingen.

De materie wordt gebracht vanuit de praktijkervaring van de docent. Naast de theoretische benadering wordt een praktijkoefening voorzien met opmaak van een plaatsbeschrijving ter plaatse en klassikale bespreking achteraf.

Na deze opleiding hebt u een praktisch inzicht verworven en kent u de context betreffende plaatsbeschrijvingen. U leert zelfstandig een plaatsbeschrijving opmaken.

Introductie

Om de toestand van een eigendom, een onroerend goed, een gebouw, ... in te schatten wordt gebruik gemaakt van een plaatsbeschrijving of bevindingsstaat. De plaatsbeschrijving bij de intrede van de huurder is verplicht sinds de gewijzigde huurwet.

Omschrijving

De plaatsbeschijving moet voldoende gedetailleerd zijn en is een geschreven beschrijving van de toestand waarin het goed zich bevindt. Beide partijen moeten de plaatsbeschrijving ondertekenen.

De plaatsbeschrijving is een momentopname. Door in de tijd verschillende plaatsbeschrijvingen op te maken kan een eventuele evolutie op een correcte manier worden vastgesteld en vastgelegd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen actief bij woonprojecten, sociale huisvestingsdiensten en maatschappijen, woonkredietmaatschappijen, woonpuntinfo, woonwinkel, vastgoedkantoren en verzekeringskantoren, patrimoniumdiensten, verhuurders van serviceflats.

Programma

 • Doel en waarde van een plaatsbeschrijving
 • De verschillende soorten plaatsbeschrijvingen
 • Taak van de verschillende betrokken partijen
 • Wie maakt de plaatsbeschrijving op?
 • De opmaak, inhoud en onderdelen van de plaatsbeschrijving
 • Lay-out plaatsbeschrijvingen
 • Het gebruiken van hulpmiddelen
 • Fotomateriaal
 • Belang aanvaarding
 • Praktijkoefening met bijhorende bespreking
 • Nuttige tips en weetjes

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.