Woningkwaliteit: hoe bereken je huurschade


Hoe huurschade correct inschatten en berekenen aan de hand van de plaatsbeschrijving
Opleiding Veiligheid 111214
Opleiding Veiligheid 111214

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding heeft tot doel de nodige kennis aan te reiken voor het correct berekenen en inschatten van huurschade.

Introductie

Wie betaalt de rekening bij huurschade? Welke zijn de indicatieve kostprijzen bij de raming van de huurschade? Welke zijn oorzaken en gevolgen van huurschade? Wie staat in voor de herstelling? Welke zijn de belangrijkste onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder tijdens de huurperiode?

Omschrijving

Om de toestand van de eigendom, het onroerend goed, het gebouw, ... in te schatten wordt gebruik gemaakt van een plaatsbeschrijving. Op het einde van de overeenkomst kan men de eindtoestand vergelijken met de begintoestand en zodoende de evolutie die het onroerende goed heeft ondergaan op een correcte manier inschatten.

Dit alles laat ons toe te oordelen of er eventueel huurschade is en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Deze opleiding heeft tot doel de nodige kennis aan te reiken voor het correct berekenen en inschatten van huurschade.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeenten en steden, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen, huisvestingsdiensten, sociale diensten van kansengroepen, woonwinkels, huurdersverenigingen, onderwijsinstellingen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding.

Programma

  • Rechten en plichten van de huurder
  • Rechten en plichten van de verhuurder
  • Plaatsbeschrijving huur, plaatsbeschijving einde huur
  • Onderhoudsplicht tijdens huurperiode van huurder en verhuurder
  • Beoordeling van huurschade
  • Bepalen van huurschade
  • Indicatieve kostprijzen huurschade
  • Slijtage berekenen

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Marc Ryckewaert is zaakvoerder van Expertisebureau EURO-ADVIES Torhout. Hij behaalde de diploma's sanitair & electro installateur en vastgoedexpert. Hij is tevens veiligheidscoördinator bouwwerken en gerechtelijk expert.