Woningkwaliteit: hoe bereken je huurschade


Hoe huurschade correct inschatten en berekenen aan de hand van de plaatsbeschrijving

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding heeft tot doel de nodige kennis aan te reiken voor het correct berekenen en inschatten van huurschade.

Introductie

Wie betaalt de rekening bij huurschade? Welke zijn de indicatieve kostprijzen bij de raming van de huurschade? Welke zijn oorzaken en gevolgen van huurschade? Wie staat in voor de herstelling? Welke zijn de belangrijkste onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder tijdens de huurperiode?

Omschrijving

Om de toestand van de eigendom, het onroerend goed, het gebouw, ... in te schatten wordt gebruik gemaakt van een plaatsbeschrijving. Op het einde van de overeenkomst kan men de eindtoestand vergelijken met de begintoestand en zodoende de evolutie die het onroerende goed heeft ondergaan op een correcte manier inschatten.

Dit alles laat ons toe te oordelen of er eventueel huurschade is en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Deze opleiding heeft tot doel de nodige kennis aan te reiken voor het correct berekenen en inschatten van huurschade.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeenten en steden, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen, huisvestingsdiensten, sociale diensten van kansengroepen, woonwinkels, huurdersverenigingen, onderwijsinstellingen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding.

Programma

  • Rechten en plichten van de huurder
  • Rechten en plichten van de verhuurder
  • Plaatsbeschrijving huur, plaatsbeschijving einde huur
  • Onderhoudsplicht tijdens huurperiode van huurder en verhuurder
  • Beoordeling van huurschade
  • Bepalen van huurschade
  • Indicatieve kostprijzen huurschade
  • Slijtage berekenen

De lesgever had veel ervaring en was rustig, hij heeft alles goed uitgelegd en alles was duidelijk.

Je zag dat hij sterk overtuigd was van zijn mening en kon soms nogal kort antwoorden op vragen of opmerkingen van de cursist. Maar op zich echt een hele leerrijke opleiding die zijn doel zeker niet is voorbij gegaan en het heeft me zelf warm gemaakt om de opleiding plaatsbeschrijving te gaan volgen! De lesgever laat echt het nut van een goede plaatsbeschrijving zien en dit is essentieel in vastgoed.

De Petter Laura, SVK Zuidkant

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.