Opstellen van een intern verkeersplan


60 minuten webinar: op de openbare weg heeft men duidelijke verkeersregels om vlotte verplaatsingen mogelijk te maken, maar hoe zit dit in organisaties?
Webinar Veiligheid 200554

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar zal u weten waar moet op gelet worden bij het opstellen van een veiligheidsplan.

Omschrijving

Net als op de openbare weg hebben bedrijven en organisaties nood aan een duidelijk verkeersplan om hun intern verkeer te stroomlijnen. Doet men dit niet dan is de kans op ernstige ongevallen met menselijk leed en/ of materiële schade bijzonder groot. Getuige hiervan zijn de vele ernstige arbeidsongevallen. Het is dus een must om duidelijke verkeersregels op te stellen en deze desnoods af te dwingen. Maar hoe zit dit in de realiteit?

Een goed verkeersplan is een evenwichtsoefening tussen verschillende aspecten:

  1. Een duidelijke scheiding tussen alle deelnemers in het verkeer: heftruckchauffeurs, voetgangers, vrachtwagens, … . Elke deelnemer moet zich vooral veilig kunnen bewegen.
  2. Een goed doordacht evacuatieplan in geval van brand.
  3. Het begeleiden van bezoekers of mensen vreemd aan het bedrijf naar hun bestemming.
  4. Maar … de efficiëntie mag er niet onder leiden.

Het is niet de bedoeling van dit webinar om allerlei regels en wetmatigheden te gaan aanvoeren, maar wel om u mee te nemen in een CASE studie waarbij we vertrekkende vanuit de bestaande, meestal herkenbare toestand een nieuw verkeersplan opstellen.

De kunst is om een evenwicht te vinden tussen het veiligheidsaspect, de eisen in verband met vluchtwegen, de financiële haalbaarheid van het project en de efficiëntie.

Met dit webinar wordt u uitgenodigd om te gaan nadenken hoe een efficiënt en veilig plan zou kunnen opgesteld worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot facility managers, logistiek verantwoordelijken, preventieadviseurs, maar ook tot de rechtstreeks verantwoordelijken die hun afdeling veiliger willen maken.

Methodologie

Tijdens dit webinar starten we met een kritische rondleiding doorheen de organisatie: wat is er hier verkeerd? Wat zijn de risico’s? Hoe zit het met de personen vreemd aan de organisatie? ….

Voor elk aangehaald punt wordt er bekeken hoe dit kan worden aangepakt, opgelost, weggewerkt of hoe het risico kan worden verminderd.

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens deze webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Programma

Tijdens de CASE studie hebben we aandacht voor de volgende elementen:

1. Wat zijn de risico’s?

2. Wat zijn de mogelijke oplossingen?

3. Hoe begint u nu aan een verkeersplan?

Rik Osstyn heeft zijn ervaring opgedaan voornamelijk in de wereld van de machinebouw. Momenteel ondersteunt hij bedrijven bij de implementatie van hun preventiebeleid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.