Dynamisch risicobeheer


Risicobeheer volgens de nieuwe Codex
Opleiding Veiligheid 180611

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding, kunt u binnen uw eigen bedrijf een dynamisch risicobeheerssysteem(DRBS) implementeren met de noodzakelijke richtlijnen voor de medewerkers. U kunt dit uitwerken per afdeling zodat elke betrokkene weet wat van hem verwacht wordt om een DRBS toe te passen en continu te verbeteren. Bijkomend wordt voorzien dat het opgezette DRBS als managementsysteem de kapstok is voor de ISO45001 of VCA 6.0.

Omschrijving

Bedrijven en organisaties zijn zich hoe langer hoe meer bewust van het belang van veiligheid, lees welzijn en worden aldus verplicht om een doordacht en efficiënt veiligheids- en welzijnsbeleid te voeren. Een doordacht welzijnsbeleid betekent dat men de zaken gestructureerd moet aanpakken. Efficiënt betekent dat er resultaten moeten behaald worden. Een goed beheer van de preventie binnen de organisatie of bedrijf is dus cruciaal.

Werknemers beseffen bovendien hoe langer hoe meer dat ze er alle belang bij hebben om te werken in een veilige omgeving. Van de preventiediensten en leidinggevenden wordt verwacht dat ze gepaste richtlijnen geven aan hun medewerkers en dit ook opvolgen. We moeten m.a.w. met z'n allen streven naar continue verbetering niet alleen op vlak van kwaliteit maar ook op vlak van veiligheid en welzijn. Men wordt verplicht om te kiezen voor een strategie waarbij men veiligheid integreert in de onderneming of het bedrijf.

Halfweg 2017 werd de Codex over het welzijn op het werk "herschikt" volgens een nieuwe structuur van boekdelen, titels, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen. Deze nieuwe structuur past binnen een kader van administratieve vereenvoudiging en is toegankelijker wat betreft de leesbaarheid door o.a. een eenduidige terminologie en om wijzigingen aan te brengen.

Rekening houdende met een overgangsperiode is het belangrijk dat bij implementatie van het veiligheids- en welzijnsbeleid er reeds volop rekening gehouden wordt met deze nieuwe structuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die tewerkgesteld zijn als preventieadviseur of bijscholing volgen om preventieadviseur te worden, of die de verantwoordelijkheid hebben voor het opzetten en invoeren van het DRBS, ISO45001 of VCA.

Voorkennis

Voor deze opleiding is een voorkennis vereist van de basisprincipes preventie welzijn op het werk.

Methodologie

Tijdens deze opleiding hebben we o.a. aandacht voor:

 • De opbouw van de nieuwe Codex aan de hand van een meegeleverde presentatie en toegepaste voorbeelden.
 • De koppeling tussen wetgeving, normering en een dynamisch risicobeheer.
 • Concrete voorbeelden van toepassingen behandeld in interactie met de deelnemers.
 • Uitleg en toepassing van de opbouw van een DRBS dat kan gelinkt worden aan de
  ISO45001 en de VCA.
 • Oefening aan de hand van een case study.
 • Oefening van de volledige beheersing van legal compliance.
drbspreventie-1-4_2018-611.jpg

Programma

 • Toelichting van de nieuwigheden/ wijzigingen in de nieuwe Codex.
 • Leren structuur steken in preventie op basis van de nieuwe Codex.
 • Opzetten van een praktisch werkend managementsysteem, conform de wetgeving en gebaseerd op de succesvolle principes van managementsystemen.
 • Uitleg Sufficio: een handige online tool om de compliance met de welzijnswet, de Codex en relevante wetgeving inzake preventie te beheersen.
 • Koppeling met de normen ISO45001: 2018 en VCA 6.0.

Stijn Mahieu is samen met zijn team gespecialiseerd in het geven van opleidingen en begeleidingen op vlak van veiligheid, kwaliteit en milieu. Ze streven ernaar om op een persoonlijke manier te werken aan een continue verbetering van de normen binnen bedrijven en overheidsdiensten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.