Ventilatieverslaggever


Voorbereiding examen erkend ventilatieverslaggever

Introductie

Deze opleiding komt in aanmerking voor 8 uren permanente vorming.

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen binnen uw organisatie.

Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen.

Het hoofddoel bestaat enerzijds uit het beter informeren van uw organisatie en anderzijds uit het verhogen van de technische kwaliteit van de opgeleverde ventilatie-installaties.

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen voor nieuwe wooneenheden of ingrijpende energetische renovaties gelden sedert 1 januari 2016 volgende verplichtingen voor de aangifteplichtige:

 • Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring).
 • Dit is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.
 • Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie eisen waaraan uw installatie dient te voldoen.
 • Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever bij de oplevering van het ventilatiesysteem.
 • Hiermee wordt nagegaan of de ventilatie aan de opgestelde EPB-eisen voldoet.
 • In het prestatieverslag wordt gelet op onder andere de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud, ..

U laten certificeren als ventilatieverslaggever?
Dit kan via het AICB-OACG en het BCCA.

AICB-OACG heeft enige tijd nodig gehad om een kwaliteitskader uit te werken voor de ventilatieverslaggevers. Zij bieden vanaf nu een handige software aan waarbij u zeer snel het ventilatieverslag kan uploaden. De conformiteiten die worden afgeleverd vanaf 1 mei 2018 en zullen onder het kwaliteitskader van SKH vallen. Het examen ventilatieverslaggever kan worden afgelegd via Escala ism SBM. Zie hieronder de betreffende data. Registeren? Contacteer bart.hungenaert@escala.be

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om u te laten certificeren via het ander kwaliteitslabel BCCA. BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties. Voor deze erkenning dient u rechtstreeks contact op te nemen met het BCCA.U laten certificeren als ventilatieverslaggever? Dit kan via het AICB-OACG en het BCCA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

architecten, epb-verslaggevers, installateurs

ventilatieverslaggever-3-3_2015-677.jpg
ventilatieverslaggever-3-2_2015-677.jpg
ventilatieverslaggever-3-1_2015-677.jpg

Programma

Wie kan er optreden als erkend ventilatieverslaggever?

 • Alle bij het bouwproces en bij de ventilatie betrokken partijen (architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur, enz.) kunnen optreden als ventilatieverslaggever voor uw organisatie.
 • De voorschrijver van het kwaliteitskader (vandaag enkel het Vlaamse Gewest) kan echter bepalingen vastleggen in verband met wie in aanmerking komt).
  Escala ism SBM voorziet een korte maar krachtige opleiding voor kandidaat ventilatieverslaggevers. Op die manier bent u optimaal voorbereid voor het verplichte examen. Dit examen bestaat uit 2 onderdelen:
  • Theoretisch examen ventilatieverslaggever (online examentool)
  • Praktisch examen meten mechanische debieten en elektrisch vermogen

Waaruit bestaat de opleiding voor ventilatieverslaggevers?

De opleiding bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch oefenluik en duurt in totaal 8 uur. In de praktijk wordt aan de hand van een uitgebreide didactische stand, aangeleerd hoe perfect metingen uit te voeren. We beschikken hiervoor over geschikt meetapparatuur. Uiteraard mag u ook zelf uw persoonlijk materiaal meebrengen.

Deze opleiding veronderstelt een voorkennis van de EPB-regelgeving met betrekking tot ventilatie, de kennis van de de STS-P 73-1 ventilatie en van de verschillende types ventilatiesystemen en hun werking.

Opgelet! Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en handelt niet over onderwerpen in verband met het ontwerpen en plaatsen van ventilatie. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de klassikale opleiding "residentieel ventilatietechnicus" bij Syntra West of naar " niet residentieel-ventilatietechnicus"

Inhoud van de opleiding

 • 2 uur theorie: voorontwerp ventilatie
 • 4 uur theorie: Nieuwe norm STS- ventilatie
 • 2 uur praktijk: praktisch meten mechanische debieten en elektrisch vermogen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien
2015-677-3-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.