Rolbrugbestuurder


Behaal uw attest 'Rolbrugbestuurder' dat 5 jaar geldig is.

Introductie

Werken met een rolbrug is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de rolbrug en het aanslagmateriaal.

De deelnemers zijn na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolbrug.

Omschrijving

Veilig en doeltreffend werken met een rolbrug vereist niet alleen een degelijk toestel maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze persoon heeft trouwens een veiligheidsfunctie en moet o.a. goed op de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften. Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een rolbrug, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben.

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de rolbrug. De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolbrug en ontvangen na het  slagen voor de theoretische en de praktische proef een attest van rolbrugbestuurder dat 5 jaar geldig is.

Voor deze opleiding voorzien wij 2 sessies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die met een rolbrug werken hebben een veiligheidsfunctie en moeten een opleiding gevolgd hebben.

Toelatingsvoorwaarden

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen plaatsvinden.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm tijdens de praktijklessen is verplicht.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.
 • Personen die de functie van rolbrugbestuurder willen uitoefenen moeten medisch gekeurd worden. Hiervoor spreekt men af met de werkgever.

Methodologie

De evaluatie bestaat uit een theoretische en een praktische proef. Bij positief resultaat ontvangt de cursist het attest 'Rolbrugbestuurder' dat 5 jaar geldig is.

Programma

 • Waarom een opleiding tot rolbrugbestuurder
 • Ongevallen met de rolbrug
 • Wetgeving
 • Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een rolbrug
 • De verschillende onderdelen van de rolbrug
 • De takel
 • De veiligheidsvoorzieningen
 • De bedienings- en onderhoudsinstructies
 • Keuringen en onderhoud
 • Inspectie en controle voor gebruik
 • Belasting, gewicht en stabiliteit, inwerkende krachten, inschatten van gewicht, veiligheidsfactoren, ...
 • Aanslagmateriaal
 • Veilig aanslaan van lasten, inschatten van gevaarlijke situaties
 • Persoonlijke veiligheid, veiligheid van collega's en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Praktische oefeningen
 • Evaluatietest theorie en praktijk

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.