Onderhoudsmanagement voor de facility manager


Onderhoudsmanagement voor de facility manager

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt een goed beeld over het takenpakket van de facility manager en beschikt over een aantal methodieken om het onderhoud van de gebouwen op een juiste manier aan te sturen.

Introductie

Facility management is geëvolueerd van puur onderhoud naar een volwaardig onderdeel binnen de bedrijfsvoering. De bedrijfsleiders zijn zich meer en meer bewust van het strategisch belang van een degelijk facilitair management.

Omschrijving

Als facility manager regelt u het volledige huishouden van een bedrijf en zorgt u ervoor dat elk personeelslid de diensten tot zijn beschikking heeft om zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren.

De facilitaire dienst is het eerste waar een bezoeker mee in contact komt, de parking, de inkom, het onthaal, ...

Weet u wat er allemaal tot het takenpakket van de facility manager behoort? Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

De aan een gebouw gebonden diensten (technische installaties) en de persoonsgebonden diensten (schoonmaak, catering, ...) moeten op een perfecte manier verlopen met weinig of geen onderbrekingen. Hoe regelt de facility manager dat? Welke tools staan tot zijn beschikking?

De facility manager is een strategische denker en planner. Plannen, organiseren en coördineren staan dan ook dagelijks op de agenda. Het facilitair management moet immers in lijn liggen met het strategisch management van het bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die tewerkgesteld zijn of willen worden als facility manager. Het programma is zeker een aanrader voor diegene die regelmatig geconfronteerd wordt met één of meerdere onderhoudsaspecten en zich hier verder wil in verdiepen.

Methodologie

Deze korte opleiding zal u een antwoord geven op een aantal essentiële vragen binnen de wereld van de facility manager en dit specifiek gerelateerd met het onderhoud.

Aan de hand van praktijkervaring worden de belangrijkste aspecten toegelicht.

Deze opleiding is een gezonde afwisseling van theorie, oefeningen en discussies. de docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Cases vanuit de bedrijven van de deelnemers worden in de groep besproken om zo tot een oplossing te komen.

Programma

 • Organisatie van de Facilitaire Dienst
  • Introductie (terminomlogie, kerntaken, plaats in de organisatie, trends, ...)
  • Organisatie (missie, strategie, doelstellingen, ...)
  • Stakeholders (interne klanten, bezoekers, belangengroepen, buren)
 • Hard Services
  • Onderhoud van gebouwen en installaties
  • Onderhoudsplanning (periodiek vs. curatief onderhoud)
  • Kabelmanagement
 • Soft Services
  • Organisatie van de schoonmaak
  • Wagenparkbeheer
  • Verhuismanagement (het nieuwe werken)

Ronny Smismans, projectdirecteur en gedelegeerd bouwheer voor de firma Willemen.

Dankzij zijn ruime ervaring binnen de wereld van de facility manager en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt deze opleiding bijzonder leerzaam een aangenaam om te volgen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.