Luchtdicht bouwen en bouwknopen


Energiezuindig bouwen
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 141010

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt de gevolgen inschatten van de energiewetgeving en meer bepaald de eisen omtrent bouwknopen en luchtdichtheid op uw manier van werken.

Introductie

In 2022 moet een erkende verslaggever 6 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen: deze opleiding komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming.

Omschrijving

Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen. Tegelijk is het belangrijk om een comfortabel binnenklimaat te realiseren met een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht- en vochtproblemen, met goede geluidsisolatie en voldoende brandveiligheid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is vooral bedoeld voor EPB verslaggevers,  bouwondernemers en hun medewerkers die een beter inzicht willen krijgen in de gevolgen van de energiewetgeving op hun werkwijze. Meer in het bijzonder de eisen omtrent luchtdichtheid en de bouwknopen.

Voor EPB verslaggevers komt deze opleiding in aanmerking voor 12 uren permanente vorming.

Programma

1. Luchtdichtheid

1.1 Inleiding

1.2 Belang van luchtdichtheid

1.3 Praktische uitvoering op de werf

1.4 Controle van luchtdichtheid

2. Module 2 Luchtdichtheid versus isolatie

2.1 Inleiding

2.2 Isoleren in functie van luchtdichtheid

3. Bouwknopen

3.1 Inleiding

3.2 Praktische uitvoering op de werf

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.