Omgaan met weerstand in de zorgsector

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 210223

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze sessie

  • Hebt u zicht op verschillende theoretische modellen die weerstand verklaren
  • Hebt u ontdekt op welke mogelijke manieren u kunt omgaan met weerstand
  • Hebt u de kans gekregen om eigen praktijkvoorbeelden in gesprek te brengen met andere deelnemers
  • Hebt u kennis gemaakt met bruikbare tools

Omschrijving

Als zorgverlener hebt u steeds het beste voor met uw zorgvrager. Het traject dat u mogelijk of wenselijk ziet, verloopt echter niet steeds zoals gewenst.

Weerstand blijkt nogal eens een spelbreker te zijn. Of het nu gaat om weerstand vanuit de zorgvrager of vanuit de context van de zorgvrager: het kan best frustrerend zijn en een belangrijke factor in het succesvol laten verlopen van een traject.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zorgverleners in oa de kinderopvang, jeugdgehandicapten- en (ouderen)zorg

Programma

Tijdens deze vorming gaan we via verschillende theoretische modellen, op zoek naar verklaringen voor deze weerstand. Deze modellen bieden ons een hefboom om op een professionele manier te (leren) omgaan met weerstand.

We zetten in op kennis, bruikbare vaardigheden en bieden mogelijke strategieën.

Deelnemers krijgen de gelegenheid om te oefenen en te reflecteren vanuit en mét de eigen praktijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.