Uniform Europees Aanbestedingsdocument: het UEA in de praktijk


Het aanmaken en invullen van een UEA via de UEA-tool
Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 180341

Introductie

Het opzet van deze opleiding is zeer praktisch met o.a. het aanmaken en invullen van een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) via de UEA-tool.

Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor de juridische kant van de zaak, inclusief de meest recente rechtspraak van de Raad van State rond het UEA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich in eerste instantie tot de publieke sector, social profit en vzw's die ressorteren onder de overheidsopdrachtenregelgeving.

Programma

1. Inleiding

 • Wat is het UEA?
 • Waar ligt het onderscheid tussen een UEA en een impliciete verklaring op erewoord?
 • Wat zijn de diverse rubrieken van het UEA?
 • Bij welke procedures moet het UEA worden gebruikt?

2. Hoe moet het UEA worden ingevuld?

 • Aandachtspunten voor de aanbestedende overheden
  • Via een Word-document
  • Via de UEA-tool:
   • Illustratie met een voorbeeld
   • Aandachtspunten o.a. inzake de uitsluitingsgrond rond de tewerkstelling van illegalen
  • Keuzemogelijkheden inzake deel IV:
   • Precieze inlichtingen vs. algemene aanwijzing
   • Wat met de erkenning bij opdrachten voor werken
 • Aandachtspunten voor de inschrijvers

3. Controle van het ingediende UEA

 • Wanneer moet het UEA worden gecontroleerd?
 • Hoe omgaan met:
  • Verwijzingen naar een eerder UEA?
  • Verwijzingen naar databanken uit andere lidstaten?
 • Bespreking van een aantal vaak voorkomende problemen (incl. rechtspraak Raad van State):
  • Een ontbrekend UEA?
   • Volledig ontbrekend
   • Ontbrekend maar mits aanlevering definitieve bewijsstukken
  • Een onvolledig UEA?
 • Lot van de offerte waar problemen met het UEA worden vastgesteld.

4. Het UEA tijdens de uitvoeringsfase

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

 • Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 135 excl. btw.
 • Ondernemingen die als inschrijvers intekenen op tenders/overheidsopdrachten betalen € 165 excl. btw.

Johan Geerts

Advocaat - partner bij Geerts/Denayer

Bart Gheysens, juridisch adviseur overheidsopdrachten departement Mobiliteit en Openbare Werken

Interessante sessies, goed van tijdsduur

Virginie Cornelissis, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

Deze opleiding werd als volgt beoordeeld (voorjaar 2019):

Inhoud van de opleiding: 90%

Lesgever: 92%