Uitvoering overheidsopdrachten van leveringen en diensten ontleed

NIEUW

Omschrijving

In deze opleiding staan we stil bij alle aspecten van de uitvoering van een overheidsopdracht voor leveringen en diensten. Zowel wanneer het goed gaat, als wanneer het slecht gaat.

Voor een opleiding over de uitvoering van werken, verwijzen we naar de masterclass werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers van aanbestedende overheden.

Programma

 • Introductie: het KB Uitvoering overheidsopdrachten
 • Aspecten bij elke uitvoering
  • Borgtocht
  • Betaling
  • Uitvoeringstermijn en looptijd
  • Oplevering
 • Wijzigingen en claims
  • Wijzigingen op vraag van de aanbestedende overheid
  • Wijzigingen op vraag van de opdrachtnemers: claims
 • Actiemiddelen van de aanbestedende overheid
  • PV van ingebrekestelling
  • Straffen en boetes
  • Ambtshalve maatregelen

Met Mr. Johan Geerts, specialist overheidsopdrachten, die in deze ervaring heeft als medewerker van diverse aanbestedende overheden enerzijds en als advocaat anderzijds, doorlopen we de regelgeving. Verwacht geen saaie theorie, maar de wetgeving vanuit een praktische invalshoek.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.