Studiedag Overheidsopdrachten in Onderwijs

Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 200300

Introductie

Deze studiedag is bedoeld voor directie en medewerkers in onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de aankoop, of die binnen bepaalde vakdiensten of vanuit het management bezig zijn met overheidsopdrachten.

De studiedag bevat zowel een juridische (eerste halve dag) als een aankooptechnische sessie (tweede halve dag) en vormt zo een uniek geheel om uw expertise op vlak van aanbesteden een boost te geven.

Tijdens de eerste juridische sessie worden de belangrijkste aspecten van de overheidsopdrachtenwetgeving op een toegankelijke en duidelijke manier weergegeven aan de hand van concrete en herkenbare voorbeelden en cases uit de onderwijssector.

De tweede aankooptechnische sessie van de opleiding gaat in op 'Hoe organiseer ik mijn inkoopbeleid in het onderwijs zo efficiënt mogelijk rekening houdend met de overheidsopdrachtenwetgeving aan de hand van concrete voorbeelden?'

Dit is een opleiding voor gevorderden. Basiskennis is vereist.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers uit de onderwijssector (basis/secundaire/hogere school, scholengroepen, koepels, ...)

Programma

De eerste juridische sessie (halve dag) gaat in op de volgende punten:

 • Introductie en wettelijk kader
  • Toepassing van de wet overheidsopdrachten op het onderwijs: verleden en heden
 • De plaatsingsprocedures in vogelvlucht
 • Structureren van een overheidsopdracht
  • Behoeftebepaling en marktverkenning
  • Kwalificatie van de opdracht
  • Raming van de opdracht op maat van elke onderwijsinstelling
  • Wijze van prijsvaststelling
 • Keuze van de plaatsingsprocedure
  • Standaard vs. uitzonderingsprocedures
  • Eénfase vs. tweefaseprocedures
 • Drempels
  • Flexibele procedures op maat van het onderwijs:
  • Onderhandelingsprocedures
  • Aanvaarde factuur
 • Overzicht van de meest gebruikte aankooptechnieken
  • Raamovereenkomsten
  • Aankoopcentrale
 • Tips and tricks bij de keuze van de gunningscriteria en de beoordelingsmethode

---

De tweede aankoop-technische sessie (halve dag) gaat in op volgende punten:

 • Een algemene inleiding in inkoopmanagement
 • Inkoopfunctie (Het racewagenmodel)
 • Analyse van de inkoop noden
 • De verschillende fasen van het inkoopproces
 • Inkoopportfolio
 • Bouwstenen inkoop organisatievormen en organisatiestrategie
 • Mogelijke inkoop samenwerkingen (snelwegmatrix)

Er is tijdens de studiedag uiteraard ook ruimte voor ervaringsuitwisseling en vragen.

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 300,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Mr Johan Geerts | vertrouwde docent voor Escala gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als advocaat met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten binnen verschillende publieke organisaties.

Johan is de vaste raadsman van een onderwijskoepel en adviseert verschillende onderwijsinstellingen, zowel in het hoger als het lager en secundair onderwijs.

Stefan De Weerdt | doceert de tweede aankoop-technische sessie. Stefan is gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving en het bijhorende inkoopmanagement. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als financieel directeur van een grote onderwijsinstelling samen met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten bij de aankoopcentrale van een onderwijskoepel.

Heel duidelijk gegeven, zeker een meerwaarde om te volgen. Zelden zo duidelijke uitleg gehad en op een verstaanbare manier gebracht. Enige achtergrond is wel vereist.

Ann Walterus, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.