Standaardbestek 250


Correcte opmaak en gebruik in detail uitgespit
Mixed Via Web Overheidsopdrachten en aankoop 120771

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot:

 • medewerkers van aanbestedende overheden die standaardbestekken 250 dienen op te stellen en/of hier meer inzicht in willen verwerven
 • studiebureaus en architecten die namens aanbestedende overheden optreden

Programma

Het standaardbestek 250 is de referentie bij uitstek voor het opmaken van de opdrachtdocumenten voor infrastructuurwerken. Niet enkel in het kader van openbare opdrachten, maar ook in de privésector wordt dit aanzien als de standaard.

In deze opleiding beginnen we bij de aandachtspunten en keuzes bij het ontwerp. Vervolgens overlopen we het correcte gebruik en de aard en wijze van opmaken van een lastenboek en meetstaat op basis van het typebestek. De docent maakt u wegwijs in het standaardbestek en hoe dit te gebruiken in het kader van werfcontrole.

 

Opleiding van 4 x 3u gespreid over 2 dagen:

 

Dag 1

 • praktijkgericht wettelijk kader
 • werfcontrole, keuringen
 • algemene administratieve voorschriften
 • rechten en plichten van toepassing bij werken
 • opmaak bestek
 • materialen
 • voorbereidende werken, oa opbreken afbreken rooien bomen, grondverzet
 • onderfundering en fundering

Dag 2

 • verhardingen in beton, asfalt en kleinschalige verhardingen

ontwerp en werfcontrole

 • werfsignalisatie
 • lijnvormige elementen
 • allerhande werken
 • onderhoudswerken

Doorheen de sessie is er uitgebreid ruimte voor vragen en interactie.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 15/12/2020 09:30 12:30
dinsdag 15/12/2020 13:30 16:30
woensdag 16/12/2020 09:30 12:30
woensdag 16/12/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus en architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 600 excl. btw.