Standaardbestek 250

Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 120771

Omschrijving

Sinds jaar en dag wordt het standaardbestek 250 gebruikt voor het opmaken van lastenboeken en meetstaten voor infrastructuurwerken. Niet enkel in het kader van openbare opdrachten, maar ook in de privésector wordt dit aanzien als de standaard. In deze cursus zullen wij het correcte gebruik en de aard en wijze van opmaken van een lastenboek en meetstaat op basis van het typebestek aanleren en u wegwijs maken in het standaardbestek.

Vanaf 2018 werd een nieuwe versie van hoofdstuk 1 opgelegd. In detail wordt  het  aangepaste hoofdstuk 1 bekeken omdat de wetgeving sedert 1 januari nog eens is aangepast. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend op de prijzen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van aanbestedende overheden die standaardbestekken 250 dienen op te stellen en/of hier meer inzicht in willen verwerven alsook voor studiebureaus en ondernemingen die met deze doelgroep werken.

Programma

Doorheen de zes sessies (opleiding van 6 x 3u gespreid over 3 dagen)les 1 :

Dag 1

  • wettelijk kader
  • hoofdstuk 1 - algemene administratieve voorschriften

oa rechten en plichten van toepassing bij werken

  • hoofdstuk 2 - algemene bepalingen

oa nomenclatuur, categorien van wegen , indeling in vakken, catalogus genormaliseerde posten

Dag 2

  • hoofdstuk 3 - materialen
  • hoofdstuk 4  - voorbereidende werken  

oa opbreken afbreken rooien bomen, grondverzet

  • hoofdstuk 5  - onderfundering en fundering

soorten fundering

Dag 3

  • hoofdstuk 6 en 12 - verhardingen in beton, asfalt en kleinschalige verhardingen
  • hoofdstuk 8  lijnvormige elementen
  • hoofdstuk 9  allerhande werken
  • hoofdstuk 12 onderhoudswerken

 

Dhr. Paul Van Eyck, voormalig bestuurssecretaris Provinciebestuur Limburg, heeft een jarenlange ervaring in het toepassen en doceren inzake het standaardbestek 250 voor verschillende organisaties, zowel privaat (confederatie bouw) als publiek.