Standaardbestek 250


Correcte opmaak en gebruik in detail uitgespit

Introductie

Het standaardbestek 250 is de referentie bij uitstek voor het opmaken van de opdrachtdocumenten voor infrastructuurwerken. Niet enkel in het kader van openbare opdrachten, maar ook in de privésector wordt dit aanzien als de standaard.

Omschrijving

In deze opleiding beginnen we bij de aandachtspunten en keuzes bij het ontwerp. Vervolgens overlopen we het correcte gebruik en de aard en wijze van opmaken van een lastenboek en meetstaat op basis van het typebestek. De docent maakt u wegwijs in het standaardbestek en hoe dit te gebruiken in het kader van werfcontrole.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot:

 • medewerkers van aanbestedende overheden die standaardbestekken 250 dienen op te stellen en/of hier meer inzicht in willen verwerven
 • studiebureaus en architecten die namens aanbestedende overheden optreden

Programma

Opleiding van 4 x 3u gespreid over 2 dagen:

 

Dag 1

 • praktijkgericht wettelijk kader
 • werfcontrole, keuringen
 • algemene administratieve voorschriften
 • rechten en plichten van toepassing bij werken
 • opmaak bestek
 • materialen
 • voorbereidende werken, oa opbreken afbreken rooien bomen, grondverzet
 • onderfundering en fundering

Dag 2

 • verhardingen in beton, asfalt en kleinschalige verhardingen

ontwerp en werfcontrole

 • werfsignalisatie
 • lijnvormige elementen
 • allerhande werken
 • onderhoudswerken

Doorheen de sessie is er uitgebreid ruimte voor vragen en interactie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.