Overheidsopdrachten ontleed: openbaarheid versus vertrouwelijkheid en privacy in overheidsopdrachten

NIEUW

Introductie

Hoe verhoudt de openbaarheid van bestuur zich tot een overheidsopdracht? Wat als een misnoegde inschrijver de eenheidsprijzen van zijn concurrent wil kennen? Wat met een actiecomité dat de inhoud van een PPS-contract wil inzien? Wat met bedrijfsgeheimen? En intellectuele eigendom? En wat heeft dit met de motiveringsplicht te maken?

Deze en vele andere vragen aangaande openbaarheid, privacy en vertrouwelijkheid komen aan bod in deze sessie.

Deze opleiding toont u het verband tussen alle toepasselijke normen. Aan de hand van relevante rechtspraak en een duidelijk stappenplan leert u om te gaan met delicate vragen om openbaarheid. U weet met precieze criteria waar de openbaarheid eindigt en de vertrouwelijkheid begint.

Omschrijving

Samen met de docent worden alle wettelijke normen naast elkaar gezet: van het Bestuursdecreet over het Wetboek Economisch Recht naar het KB Uitvoering en terug.

U leert als aankoper hoe het beginsel van transparantie met dat van vertrouwelijkheid in een overheidsopdracht moet worden verzoend. Dat doet u ook door, in het tweede deel van de opleiding, uitgebreid stil te staan bij recente rechtspraak. Concrete casussen en arresten geven u duidelijke antwoorden. U leert in deze opleiding hoe een vraag om inzage moet worden behandeld, hoe uw antwoord onderbouwd kan worden en welke rechtsgronden daarbij relevant zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers, stafmedewerkers, juristen, ... bij lokale besturen, intercommunales, social profitorganisaties of overheidsbedrijven: iedereen die offertes ter hand neemt of vragen aangaande de openbaarheid  van bestuur behandelt, heeft baat bij het volgen van deze opleiding.

Voorkennis

Voor deze opleiding wordt een basiskennis van de wetgeving overheidsopdrachten verwacht. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners.

Dhr. Yannick Ottoy vulde een licentiaat politieke wetenschappen aan met een master in het overheidsmanagement. Hij was jarenlang stafmedewerker bij gemeente Berlare, waarna hij aan de slag ging bij ILvA, het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor milieu uit Aalst. Hij buigt terug op acht jaar praktische ervaring als aankoper, maar doorgrondt ook de andere aspecten van het bestuursrecht. Hij doceert diverse opleidingen inzake overheidsopdrachten, en combineert dit met een aanvullende master in publiek recht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.