Overheidsopdrachten ontleed: beoordeling van offertes en onregelmatigheden


Overheidsopdrachten 2.0
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 170550

Introductie

Het regelmatigheidsonderzoek en het beoordelen van onregelmatigheden bij offertes vergt een specifieke kennis van de (steeds ingewikkelder wordende) overheidsopdrachtenwetgeving ter zake. Hoe benadert u het best bepaalde gebreken, onduidelijkheden en onvolledigheden in de offertes waarmee u geconfronteerd wordt (mede in relatie tot de opdrachtdocumenten)? Zijn er mogelijkheden om over bepaalde onregelmatigheden "heen te stappen"? Hoe voert men op correcte wijze een prijsonderzoek?

Omschrijving

Het theoretisch/wettelijk kader wordt toegelicht en tegelijk aan de hand van praktijkcases het geheel een stuk tastbaarder gemaakt. Door deze eendagsopleiding worden aankopers en mensen die regelmatig het nazicht van offertes verzorgen verder op weg geholpen om te leren omgaan met onregelmatigheden in offertes. Er is aandacht voor het klassikaal bespreken van (eventueel vooraf) opgegeven cases.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Overheden, overheidsbedrijven, intercommunales en social profit organisaties die ressorteren onder de overheidopdrachtenregelgeving.

Voorkennis

Voor deze opleiding wordt een basiskennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten verwacht. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners.

Programma

 • Situering van het regelmatigheidsonderzoek
 • Soorten onregelmatigheden
 • Regelmatigheidsonderzoek bij de verschillende gunningsprocedures
 • Het verbeteren van offertes
 • Het algemeen en bijzonder prijsonderzoek
 • Aanvullen en verduidelijken van offertes

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 03/03/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 150 excl. btw.

Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van opdrachten van werken, leveringen en diensten. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als juridisch adviseur bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten in al hun aspecten.