Overheidsopdrachten 2.0: raamovereenkomsten en samenwerkingsvormen


Hoe met andere organisaties of besturen samenwerken voor uw overheidsopdrachten?

Omschrijving

Raamovereenkomsten

De wetgeving inzake overheidsopdrachten voorziet specifiek in de mogelijkheid om binnen de overheidsopdrachtenwetgeving te werken met een raamovereenkomst. Nu maakt de nieuwe wetgeving ook een raamovereenkomst met meerdere deelnemers mogelijk.

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met het doel om tijdens een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Na het sluiten van de raamovereenkomst kunnen specifieke opdrachten geplaatst worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de voorwaarden die werden vastgelegd in de raamovereenkomst. Hierdoor is de raamovereenkomst een handig instrument voor overheidsopdrachten waarvan u de uitvoeringsdetails (nog) niet kent.

Indien u werkt met een raamovereenkomst, dan gelden dezelfde procedurevoorschriften als voor het plaatsen van een overheidsopdracht.

Werkte u reeds met de raamovereenkomst? Kent u alle verplichte vermeldingen en de mogelijke valkuilen van de raamovereenkomst?

Samenwerkingsvormen

Samenwerken bij overheidsopdrachten biedt verschillende voordelen. Dankzij schaalvoordelen kunt u vaak betere voorwaarden afdwingen. Expertise tussen verschillende besturen of organisaties kunnen worden gebundeld en de administratieve lasten kunnen worden gedeeld. De laatste jaren worden samenwerkingsvormen meer en meer ingeroepen om zo te genieten van deze voordelen.

Een goede kennis van de verschillende samenwerkingsvormen, hun aandachtspunten en valkuilen, is essentieel om een samenwerking bij een overheidsopdracht tot een goed einde te brengen.

U leert hoe u een samenwerkingsproject bij overheidsopdrachten opzet en waarop u moet letten. We schenken aandacht aan de overheidsopdrachtenwetgeving enerzijds, maar bekijken ook hoe u de samenwerking tussen andere besturen of organisaties zo goed mogelijk juridisch kan uittekenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Openbare besturen, social en nonprofitorganisaties die werken met overheidsopdrachten.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat u een basiskennis heeft van de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding "Basis overheidsopdrachten voor beginners".

Een overzicht van alle opleidingen inzake overheidsopdrachten die Escala organiseert vindt u hier!

Programma

Raamovereenkomsten

 • Ontdek de mogelijkheden en aandachtspunten van de raamovereenkomst (voormiddag) Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden om de administratie voor de opvolgende deelopdrachten eenvoudiger uit te werken:
  • Wat is een raamovereenkomst?
  • Wanneer een raamovereenkomst gebruiken - in welke situaties is de raamovereenkomst interessant?
  • De raamovereenkomst met één ondernemer of met meerdere ondernemers
  • Aandachtspunten bij het opstellen van een raamovereenkomst
 • Workshop - stel zelf uw raamovereenkomst op:
  • Principes van de voormiddag toegepast!
  • Stel een raamovereenkomst op in groepjes
  • Evaluatie en begeleiding door de trainer/docent

De combinatie van een halve dag theorie en praktijkvoorbeelden als inleiding en een halve dag praktijk waar u onder andere in kleine groepjes aan de slag gaat met raamovereenkomsten, zorgen ervoor dat u na de opleiding de raamovereenkomst onmiddellijk kunt toepassen op uw overheidsopdracht.

Samenwerkingsvormen

 • Samenwerkingsmogelijkheden bij overheidsopdrachten:
  • Aankoop- en opdrachtencentrale
  • Samengevoegde opdracht
  • In-houseopdrachten
 • Voordelen en nadelen van samenwerking
 • Een samenwerking voorbereiding: afspraken tussen besturen en organisaties:
  • Noodzaak aan voorafgaande afbakening van bevoegdheden
  • Uitwerking van een voorafgaande en goedgekeurde intentieovereenkomst
 • De opdracht zelf: aandachtspunten en procedures
 • Specifieke valkuilen
 • Cases en oefeningen uit de praktijk
 • Intentieovereenkomst uitwerken
 • Toetredingsregeling uitwerken

Interne opleiding of begeleiding?

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie!

 • Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?
  • Uw organisatie of bestuur wil starten met een samenwerking voor overheidsopdrachten
  • Er is een lopende samenwerking die bijsturing kan gebruiken
 • Wat kunnen we voor u doen?
  • Een opleiding op maat van uw bestuur of organisatie
  • Begeleiding bij effectieve opdrachten of de voorbereiding ervan

Vraag een vrijblijvende offerte aan bij info@escala.be

Rudi Claeys is jurist en doceert juridische opleiding bij Escala en diverse Hogescholen en Universiteiten. Rudi is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht. Hij doceerde reeds verschillende opleidingen in het open aanbod van Escala, maar begeleidde ook diverse besturen en organisaties i.f.v. de overheidsopdrachtenwetgeving.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.